Błażej Kmieciak rezygnuje z przewodniczenia komisji ds. pedofilii

Błażej Kmieciak w wydanym oświadczeniu poinformował, że "złożył na ręce marszałek Sejmu Elżbiety Witek rezygnację z funkcji przewodniczącego Państwowej Komisji" ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej 15 lat.

Publikacja: 27.03.2023 14:00

Błażej Kmieciak

Błażej Kmieciak

Foto: TV.rp.pl

"Jednocześnie powiadomiłem (...) że funkcję tę pełnić będę do 14 kwietnia br., co jest związane z koniecznością mojego udziału w standardowej kontroli Najwyższej Izby Kontroli, jaką Urząd Państwowej Komisji przechodzi w tym czasie" - napisał w oświadczeniu Kmieciak. 

Dotychczasowy przewodniczący komisji podkreślił, że "w połowie kwietnia 2023 r. ma obradować Sejm RP, który zgodnie ze swoją prerogatywą powinien powołać jego następcę".

Czytaj więcej

Prof. Kmieciak po sprawie syna posłanki Filiks: Trzeba zmienić prawo

"Nowelizacja ustawy o Państwowej Komisji, inicjowana i oczekiwana przez Państwową Komisję, doprowadziła do ustawienia priorytetów jej działania na innych torach. Z instytucji skupiającej się na aktualnych wydarzeniach, w tym czynnej ochronie praw osób skrzywdzonych, staje się ona także quasi sądem, organem, który w pierwszej instancji podejmować będzie niezwykle istotne decyzje dotyczące wpisu do Rejestru Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym sprawców czynów, których karalność uległa przedawnieniu. Będą to działania faktycznie orzecznicze, na których Państwowa Komisja będzie musiała w sposób szczególny się skupić. Jednocześnie to na Przewodniczącym Państwowej Komisji spoczywać będzie szczególna rola w ramach postępowań wyjaśniających. W moim przekonaniu ta unikalna rola wymaga zarówno solidnego wykształcenia prawniczego, jak i wiedzy dotyczącej postępowań sądowych. W Państwowej Komisji musi przez to nastąpić istotna zmiana organizacyjna. Od niej bowiem zależeć będzie w znacznej mierze skuteczne wypełnienie zapisów znowelizowanej ustawy" - wyjaśnił przyczyny swojej rezygnacji Kmieciak.

Komisja z instytucji skupiającej się na aktualnych wydarzeniach, w tym czynnej ochronie praw osób skrzywdzonych, staje się ona także quasi sądem

Fragment oświadczenia Błażeja Kmieciaka

Dotychczasowy przewodniczący dodał, że "pełniąc przez blisko trzy lata funkcję (...) poza pracą organizacyjną skupiał się przede wszystkim na działaniach mających na celu ochronę praw osób, które jako dzieci zostały wykorzystane seksualnie".

"Ważnym było dla mnie zarówno skupienie się na konkretnych sprawach, którymi nadal mocno żyje, jak i zmianach systemowych. Ta bliska mi idea rzecznika praw możliwa była do realizacji z racji mojego socjopedagogicznego wykształcenia oraz doświadczenia naukowego i zawodowego w obszarze socjologii prawa. Niestety aktualnie nie mogę kontynuować misji na tym stanowisku. Doświadczenie i wiedza w zakresie procedur sądowych Przewodniczącego stanowić powinny szczególny gwarant skutecznego działania Państwowej Komisji. Ich brak narazić może postępowania wyjaśniające na błędne prowadzenie, a w konsekwencji ryzyko uchylania przez sądy odwoławcze postanowień Państwowej Komisji o wpisie do rejestru sprawców. Taka sytuacja z kolei wiązałaby się z powtórnym skrzywdzeniem osób poszkodowanych" - dodał.

"Wydarzenia ostatnich dni, liczne dyskusje dotyczące ochrony praw osób wykorzystanych seksualnie w dzieciństwie uświadomiły mi także, iż moja wiedza i doświadczenie winny być w szczególności ukierunkowane właśnie na te obszary, w których mogę pomagać, by głos osób skrzywdzonych był lepiej słyszalny. Dlatego też zamierzam pozostać w składzie Państwowej Komisji, mając pewność, że moje doświadczenie i wiedza w zakresie ochrony praw dziecka oraz wsparcia osób w kryzysie psychicznym będzie pomocna. Jestem przekonany, że obszary badawcze, edukacyjne oraz prewencyjne stanowić będę nadal ważną część działań Państwowej Komisji pod przewodnictwem nowego Przewodniczącego. Jednocześnie jestem przekonany, że pojawienie się go wprowadzić może nowy dynamizm do prac Państwowej Komisji" - zaznaczył.

Komisja, którą kierował Kmieciak, została ustanowiona na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Jej pierwszego członka powołano 15 maja 2020 - i był nim właśnie Błażej Kmieciak. Pełny skład komisji zaprzysiężono 24 lipca 2020 roku.

Czytaj więcej

Zrównać prawa sprawców i ofiar - czyli co zmieni ustawa o komisji ds. pedofili

Nowelizację ustawy o komisji ds. pedofilii, o której pisze Kmieciak w swoim oświadczeniu, Sejm przyjął na początku 2023 roku. Projekt zmian skierował do parlamentu prezydent.

"To wyraz odpowiedzialności za skuteczne działanie (Komisji), ale (...) też strata dla Komisji" - skomentował decyzję Kmieciaka publicysta, współpracownik "Rzeczpospolitej" Tomasz Terlikowski.

Kraj
Marsz 4 czerwca. "Opozycja uwierzyła, że może wygrać"
rolnictwo
Zboże zostało w Polsce. Rząd nie tylko nie pozbył się problemu, który sam stworzył, ale czeka go nowy
bezpieczeństwo
Trwają dymisje w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa
Kraj
Marsz 4 czerwca w Warszawie. Relacja na żywo
Kraj
Rusza kampania dziennikarzy i wydawców na rzecz wprowadzenia dyrektywy DMS