Kara została nałożona w związku z emisją w programie Polsat 21 maja 2013 roku o godz. 16.30 odcinka serialu Malanowski i partnerzy pt. Rzeźnik. Analiza materiału wykazała w audycji treści mogące mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich. W świetle art. 18 ust. 5 ustawy o radiofonii i telewizji treści tego typu mogą być rozpowszechniane wyłącznie w godzinach od 23 do 6.

Skargi na rzeź

Na powyższy program do KRRiT, w ramach akcji zorganizowanej przez portal internetowy Stowarzyszenia Twoja Sprawa, wpłynęło 1568 skarg. W skargach przedstawiony został zarzut wyemitowania scen zawierających naturalistyczne obrazy poćwiartowanego ludzkiego ciała, przemocy związanej z próbą morderstwa itp.

Treści zaprezentowane w odcinku pt. Rzeźnik są nieodpowiednie dla widzów poniżej 18 roku życia. Silne emocje i lęk u niedojrzałego emocjonalnie odbiorcy mogą zachwiać poczuciem bezpieczeństwa małoletnich widzów oraz mieć negatywny wpływ na ich dalszy rozwój psychiczny, moralny i fizyczny.

Granice kryminału

Nadawca, kwalifikując w całości serial Malanowski i partnerzy jako dozwolony dla widzów od lat 12, powinien uwzględnić fakt, że odcinek pt. Rzeźnik zawiera treści wykraczające poza przeciętny schemat realizacji wątków kryminalnych.

Wymierzając karę, KRRiT uwzględniła przesłanki ustawowe, określone w art. 53 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, tj. zakres i stopień szkodliwości naruszenia, możliwości finansowe nadawcy, a także  dotychczasową działalność nadawcy, w tym stwierdzone przypadki naruszenia w przeszłości przepisów chroniących małoletnich widzów przed szkodliwymi dla ich rozwoju treściami.