Prócz nietypowego rekordzisty, przeterminowe długi posiada blisko 2,7 mln Polaków, a ich zobowiązania wynoszą łącznie ponad 80 mld złotych. Natomiast długi pierwszej dziesiątki zadłużonych przekroczyły 500 000 000 milionów złotych. W każdym przypadku długi będą rosły ze względu na naliczanie odsetek od wierzytelności. 

Dane o zadłużeniu pochodzą z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy kredytowej BIK, zgodnie z nimi zadłużenie wspomnianych 2,7 mln Polaków wzrosło o 4,2 mld złotych od ubiegłego roku. 

Co prawda dłużnicy mogą bronić się kontrukcją prawa cywilnego - przedawnieniem. Przedawnienie daje możliwość uchylenia się od obowiązku zaspokojenia wierzyciela dłużnikowi. Jeśli zobowiązanie dotyczy konsumenta, przedawnienie jest uwzględnianie przez sąd z tzw. urzędu, czyli bez konieczności podnoszenia tego zarzutu przez zainteresowanego. 

Czytaj więcej

Mocno spadło zadłużenie Polaków. Pomogła inflacja

Należy jednak pamiętać, że przedawnienie następuje jedynie w sytuacji, gdy wierzyciel nie domaga się zwrotu środków, jeśli jednak podejmuje interwencje w tym zakresie, to termin liczony jest od nowa.