Regulamin parkingu musi być widoczny. A co jeśli nie jest?

Właściciel gruntu ma prawo swobodnie ustalać opłatę dla kierowców, ale musi ją podać do wiadomości.

Publikacja: 22.03.2023 03:04

Regulamin parkingu musi być widoczny. A co jeśli nie jest?

Foto: Adobe Stock

Mieszkanka Bydgoszczy pobrała i umieściła za szybą samochodu bilet, który uprawniał ją do godzinnego bezpłatnego parkowania. Wróciła jednak później i znalazła wezwanie do opłaty dodatkowej. Uważa je za bezzasadne, bo nie została uprzedzona o takim obowiązku.

– Konsument najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową, tj. w chwili wjazdu na parking, powinien zostać poinformowany w sposób jasny i zrozumiały o zasadach, które obowiązują na tym parkingu, oraz o kosztach, które musi ponieść – mówi Anna Dolewska, miejski rzecznik konsumentów w Bydgoszczy.

Na tym parkingu jest zamontowana tablica z regulaminem, który określa, że klient, który nie akceptuje jego zapisów, ma prawo do niezwłocznego opuszczenia parkingu bez wnoszenia opłaty. Jest także zapis, że w przypadku braku ważnego biletu parkingowego pobierana jest opłata dodatkowa.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 12 czerwca 2019 r. (sygn. akt I ACa 918/18) poprzez parkowanie pojazdu na cudzej nieruchomości dochodzi do zawarcia umowy najmu miejsca parkingowego z chwilą wjazdu i zostawienia samochodu. Kończy się ta umowa z chwilą wyjazdu. Artykuł 140 kodeksu cywilnego wskazuje, że właściciel nieruchomości może pobierać z niej dochody, przysługuje mu zatem prawo żądania od kierowców wynagrodzenia za parkowanie na jego terenie.

Właściciel gruntu ma prawo do swobodnego ustalenia wysokości opłaty za parkowanie, ale musi ją podać do wiadomości użytkowników. Jak orzekł katowicki sąd, niezbędne jest, aby osoba, która chce zaparkować na prywatnym parkingu, mogła się z łatwością dowiedzieć o treści regulaminu ustalonego przez właściciela terenu.

Czytaj więcej

Intruz na parkingu? Można aresztować tablice rejestracyjne

Dawid Jakubiec, prawnik z kancelarii Kupilas & Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci uważa, że regulamin z zasadami obowiązującymi na parkingu powinien być umieszczony przy każdym wjeździe bądź w miejscu, w którym byłby widoczny w momencie wjazdu na taki parking. Zwłaszcza informacje o opłacie za parkowanie powinny być dobrze widoczne.

Żadne przepisy jednak nie precyzują, jak duża powinna być informacja, że parking jest płatny, jakiej wielkości czcionka, na jakiej wysokości powinny być zamontowane regulaminy oraz ile ich powinno być. Nie wiadomo też, jaki organ miałby kontrolować sposób udostępnienia regulaminu i jego wyeksponowanie. W związku z tym kontroli poszczególne parkingi podlegają podczas postępowania cywilnego. Anna Dolewska dotychczas nie zajmowała się sprawą reklamacji uznanej z powodu złej widoczności regulaminu.

Departament Komunikacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podkreśla, że zgodnie z ustawą o informowaniu o cenach towarów i usług cena powinna być uwidoczniona w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości.

W rozporządzeniu do tej ustawy ustalono, że ceny paliw na stacjach benzynowych należy tak uwidaczniać, aby były czytelne dla kierowców zbliżających się do stacji, poruszających się po drogach publicznych. Co ważne, przepis ten stosuje się także do przedsiębiorców wynajmujących miejsca parkingowe albo przyjmujących na przechowanie pojazdy samochodowe.

Przypomnijmy, że jeśli parkujący uważa, że sposób oznakowania parkingu czy poinformowania o obowiązku uiszczenia opłaty był nieodpowiedni, to zgodnie z ustawą o prawach konsumenta może złożyć reklamację. Sposób i termin jej składania ma być opisany w regulaminie. Przedsiębiorca ma na nią odpowiedzieć w ciągu 14 dni od dnia otrzymania. Przekroczenie tego terminu uważa się za uznanie reklamacji.

W przypadku nieuznania reklamacji konsumenci mogą dochodzić swoich roszczeń na drodze cywilnoprawnej lub zwrócić się z prośbą o pomoc do organizacji konsumenckich oraz powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów.

Prawo karne
Fakty i mity o "lex Tusk". Czy kontrowersyjna ustawa wpłynie na wynik wyborów
Materiał Promocyjny
Naszpikowane technologiami Volkswageny na wyciągnięcie ręki w niezwykłym finansowaniu
Prawo dla Ciebie
Lex Tusk: komisja ruszy przed wyborami, a odwołania do sądu już po nich
Prawo karne
Decyzje od ręki, spory na lata. Oto możliwy kalendarz prac komisji z Lex Tusk
ZUS
Od zwrotu składki zdrowotnej należy się… składka zdrowotna
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Sądy i trybunały
Sędzia Radzik nie będzie już wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Spadki i darowizny
Weszły w życie istotne zmiany w zachowkach