Zmiany te wprowadza uchwalona w ubiegłym tygodniu istotna nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z nią jednoosobowe firmy będą też mogły zawiesić działalność. Będzie można to zrobić na maksymalnie dwa lata. W tym czasie firma nie będzie mogła osiągać bieżących przychodów z działalności gospodarczej (pozarolniczej). Zostanie za to zwolniona z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, nie będzie też płacić ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Wznowienie działalności odbędzie się bez ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia. Przedsiębiorca zgłosi to tylko w ewidencji działalności gospodarczej.

Występując o interpretację, przedsiębiorca nie poniesie nadmiernych kosztów. Opłata wyniesie nie – jak proponowano początkowo – 75 zł, ale tylko 40 zł. Tyle samo trzeba będzie zapłacić za interpretację podatkową, nowelizacja zmieniła bowiem w tej części także ordynację podatkową. Przypomnijmy – do tej pory przedsiębiorcy mogli uzyskiwać tylko interpretacje podatkowe.

Ustawa określa, co należy dołączyć do wniosku o interpretację. Trzeba będzie podać:

- nazwę firmy,

- siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres,

- numer NIP,

- numer w KRS lub ewidencji działalności gospodarczej,

- adres do korespondencji, jeśli różni się od adresu siedziby czy miejsca zamieszkania.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Opłatę za interpretację przedsiębiorca będzie musiał uiścić na rachunek instytucji właściwej do wydania interpretacji albo gotówką w kasie, jeżeli jest taka możliwość. Trzeba to będzie zrobić w ciągu siedmiu dni od złożenia wniosku.

Interpretacje będą wiążące dla organów administracji publicznej, natomiast niekoniecznie dla przedsiębiorcy, jeśli jednak firma się do niej dostosuje, to nie może zostać ukarana.

Najważniejsze dla firm przepisy wejdą w życie po 45 dniach od ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw (w chwili zamknięcia tego wydania DF ustawa czekała na podpis prezydenta).