KE żąda kolejnych kar dla Polski. Chodzi o prawo autorskie

Do Trybunału Sprawiedliwości UE wpłynęła we wtorek skarga Komisji Europejskiej przeciwko Polsce dotycząca braku implementacji dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym. KE wniosła o zasądzenie ryczałtu oraz okresowej kary pieniężnej od Polski.

Publikacja: 29.03.2023 13:17

KE żąda kolejnych kar dla Polski. Chodzi o prawo autorskie

Foto: Adobe Stock

Jak informuje TSUE, skarga została zarejestrowana pod sygn. C-201/23.

Komisja Europejska wniosła o nakazanie Polsce zapłaty, na rzecz Komisji, ryczałtu oraz okresowej kary pieniężnej, a także o obciążenie Polski kosztami postępowania przed Trybunałem.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2019/790, państwa członkowskie były zobowiązane do wprowadzenia w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania ww. dyrektywy do 7 czerwca 2021 r. Państwa członkowskie zostały ponadto zobowiązane do niezwłocznego przekazania Komisji tekstów przyjętych przepisów. W ocenie Komisji, poprzez nieprzyjęcie odpowiednich przepisów, Polska miała uchybić zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy dyrektywy.

Czytaj więcej

Parlament Europejski przyjął dyrektywę o prawach autorskich

Przypomnijmy, iż dyrektywa o prawach autorskich wzmacnia prawa wydawców i twórców wobec koncernów internetowych. Bardzo ważny dla wydawców prasowych jest art. 11. Przewiduje, że wydawcom będą przysługiwały prawa pokrewne za wielokrotne powielanie oraz publiczne odtwarzanie ich prac. Ma to dać efektywny instrument dopominania się o wynagrodzenie od portali internetowych czy wyszukiwarek typu Google News, dostarczających czytelnikowi za darmo treści z gazet.

Przepis nie dotyczy natomiast indywidualnych użytkowników internetu – oni będą mogli cytować i zamieszczać linki. Nie ma też mowy o żadnych ograniczeniach przepływu informacji: publikowanie byłoby dozwolone, pod warunkiem że pośrednik zapłaciłby wydawcy dostarczającemu oryginalną treść. Hiperłącza do artykułów informacyjnych, wraz z „pojedynczymi słowami lub bardzo krótkimi fragmentami", mogą być udostępniane bezpłatnie.

Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, walka o dyrektywę była długa i zażarta, bo w grę wchodzą ogromne pieniądze. Dochody z praw autorskich do artykułów prasowych, filmów i wszystkich treści udostępnianych przez europejskich twórców w internecie, na głównych platformach internetowych, szacowane są w UE na 22 mld euro. Same prawa autorskie z mediów społecznościowych to według szacunków 4 mld euro. Większość przypada na Facebooka.

Termin wdrożenia dyrektyw minął w czerwcu 2021 r.

Wielka Izba Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzuciła skargę Polski ws. cenzury prewencyjnej uregulowanej w dyrektywie o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym.

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Zawody prawnicze
Adwokaci chcą mieć swoją "umowę o pracę"
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"