W zależności od systemu prawnego obowiązującego w danym kraju, twórca wzoru może uzyskać ochronę dla zewnętrznej postaci swego produktu na podstawie przepisów prawa własności przemysłowej odnoszących się do wzorów przemysłowych, natomiast elementy techniczne mogą być chronione jako wzór użytkowy.

Wzory przemysłowe i wzory użytkowe są ściśle związane z produkcją przemysłową, stanowiąc wzorce przeznaczone do wielokrotnego odtwarzania w przemyśle. Obie te kategorie przejawiają się w ukształtowaniu postaci pewnego określonego, skonkretyzowanego przedmiotu.