Co z decyzją wydaną w wyniku przestępstwa

Może tak się zdarzyć, że decyzja administracyjna została wydana w wyniku przestępstwa. Postępowanie dotyczące takiego rozstrzygnięcia administracyjnego udaje się jednak wznowić.

Publikacja: 18.07.2022 22:35

Co z decyzją wydaną w wyniku przestępstwa

Foto: Adobe Stock

Jedną z zasad postępowania administracyjnego jest zasada trwałości ostatecznej decyzji administracyjnej. Zgodnie z nią prawomocna decyzja administracyjna może zostać wyeliminowana z obiegu prawnego tylko w wyjątkowych, ściśle określonych w przepisach prawa przypadkach. Obowiązywanie takiej zasady jest konsekwencją obowiązywania konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego i wynikającej z niej zasady bezpieczeństwa prawnego. Przyjmuje się, że jednostka, która na podstawie prawomocnej decyzji administracyjnej nabyła prawo, nie powinna być narażona na arbitralne ograniczenie lub pozbawienie takiego uprawnienia przez organ administracji publicznej.

Pozostało 95% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 199 zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Zawody prawnicze
Adwokaci chcą mieć swoją "umowę o pracę"
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"