W 1940 roku ofiarami sowieckich służb w Zbrodni Katyńskiej nie padli tylko policjanci, żołnierze, ziemianie, urzędnicy czy pracownicy leśni, wśród nich byli też pracownicy Najwyższej Izby Kontroli Państwa.

Najwyższa Izba Kontroli poszukuje teraz bliskich ofiar. W tej sprawie z apelem zwrócił się prezes NIK Marian Banaś. Poprosił wszystkich potomków pracowników Najwyższej Izby Kontroli Państwa i Najwyższej Izby Kontroli, zamordowanych w Katyniu i innych miejscach sowieckiej kaźni o umożliwienie trwałego udokumentowania pamiątek po nich. Chodzi o fotografie, dokumenty związane z działalnością pomordowanych w służbie kontroli państwowej w okresie II Rzeczypospolitej.

Najwyższa Izba Kontroli wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej chce ustalić pełną listę ofiar Zbrodni Katyńskiej z grona pracowników NIK. Zwieńczeniem tych prac będzie publikacja z biogramami i fotografiami zamordowanych oraz dokumentacja filmowa. „Prezes Marian Banaś chciałby, aby pamięć o poległych i zamordowanych za Polskę pracownikach NIK stanowiła fundament etosu pracownika Najwyższej Izby Kontroli w naszych czasach" – podaje w wydanym stanowisku NIK.

17 września 2020 r., w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę Najwyższa Izba Kontroli chce uczcić swoich pracowników pomordowanych w Katyniu i innych miejscach sowieckiej kaźni poprzez wmurowanie pamiątkowej tablicy w holu głównego gmachu Izby, obok tablicy Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego.

Z dotychczasowych kwerend wynika, że w kwietniu i w maju 1940 roku zamordowani zostali przez funkcjonariuszy sowieckiej bezpieki rotmistrz Jan Andrzejowski, w cywilu prawnik Okręgowej Izby Kontroli we Lwowie, ppor. Władysław Czekaj, prawnik z Okręgowej Izby Kontroli w Krakowie, por. Antoni Chudzicki, legionista, prawnik z Okręgowej Izby Kontroli w Katowicach, por. Marian Pisarik, pracownik lwowskiej Izby, ppor. Stefan Jakubowski, pracownik warszawskiej Izby oraz Stanisław Mantel, radca NIK.

Osoby, które posiadają informacje na temat ofiar zbrodni byłych pracowników kontroli państwowej mogą kontaktować się z Piotrem Szubarczykiem – Wydział Prasowy NIK, tel. 22 444 50 37, e-mail : piotr.szubarczyk@nik.gov.pl.