Seks-lalki nie są zakazane w Korei Południowej, jednak ich import był powstrzymywany przez służby celne. Od 2018 roku celnicy zatrzymali tysiące lalek naturalnej wielkości przeznaczonych do zaspokajania potrzeb seksualnych. Import blokowany był na mocy prawa ograniczającego import towarów postrzeganych jako szkodliwych dla tradycji i moralności.

Czytaj więcej

Recesja uratowała szefa Samsunga. Ma walczyć z kryzysem gospodarczym

Równolegle z zakazem importu i zatrzymywaniem lalek na granicy trwała debata na temat ich dopuszczalności oraz tego, czy zakaz nie jest ingerencją w życie prywatne. Same seks-lalki są legalne, co orzekł, jak zauważa BBC, w 2019 roku Sąd Najwyższy, który uznał, że należą one do tej samej kategorii co pornografia, która, będąc ściśle regulowaną w Korei Południowej, pozostaje legalna.

Decyzja Sądu Najwyższego z pewnością miała wpływ na urzędników, którzy postanowili w ostatnich dniach grudnia na zniesienie zakazu importu lalek erotycznych o rozmiarach dorosłych osób. Służby celne poinformowały, że decyzja o zniesieniu zakazu została podjęta po zapoznaniu się z ostatnimi orzeczeniami sądowymi oraz opiniami agencji rządowych, w tym Ministerstwa ds. Równości Płci i Rodziny. Zgodnie z informacjami od służb celnych zniesienie zakazu pozwoli także importerom odzyskać towar z magazynów celnych – jest w nich ponad 1000 lalek, które trafiły do Korei Południowej w ciągu ostatnich czterech lat.

Czytaj więcej

Koreańczycy będą młodsi. Zmienią tradycyjny sposób liczenia wieku

Zniesienie zakazu nie oznacza, że seks-lalki będzie można importować całkowicie dowolnie. Celnicy zapowiedzieli, że nadal będą zatrzymywać lalki erotyczne sporządzone na obraz prawdziwych, istniejących osób (co oznacza, że seks-lalki wykonane na wzór celebrytów będą konfiskowane). Z informacji służb celnych wynika też, że również lalki erotyczne wyglądające jak osoby nieletnie także będą konfiskowane.

Ograniczenia dotyczące seks-lalek wyglądających jak osoby nieletnie istnieją np. w USA, Wielkiej Brytanii czy Australii.