Analitycy agencji Moody’s przygotowali raport, w którym odpowiadają na pytania inwestorów o przyczyny pozytywnych zjawisk w gospodarce Litwy i oczekiwań na nadchodzące lata.

Zdaniem Moody’s, Litwa była najbardziej odporną na skutki pandemii gospodarką Wspólnoty w 2020 r. Jej PKB zmniejszył się o niecały procent.

„Ta odporność w dużej mierze wynika z zależności (litewskiej gospodarki - red.) od sektorów, takich jak przetwórstwo i przemysł, na które nie miały wpływu ograniczenia w podróżach i życiu publicznym, nałożone w odpowiedzi na pandemię. Główne rynki eksportowe Litwy również doświadczyły stosunkowo łagodnej recesji w 2020 r. Ponadto rząd w Wilnie zapewnił jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej pakietów wsparcia w relacji do PKB. A to wspierało popyt krajowy. Chociaż to trudniejsze do uchwycenia w danych, to dobre wyniki gospodarki Litwy można również częściowo przypisać ogólniejszemu dynamizmowi i odporności, które były również widoczne w obliczu poprzednich wstrząsów gospodarczych".

Agencja chwali też zmiany w litewskiej bankowości: „W ostatnich latach zaobserwowaliśmy znaczną poprawę profilu kredytowego Litwy (stabilny poziom A2) pomimo wyzwań związanych z kryzysem koronawirusowym".

Także po pandemii litewska gospodarka ma, zdaniem agencji, utrzymać swój silny potencjał wzrostu.

Będzie temu sprzyjać porozumienie osiągnięte w sprawie kolejnego budżetu Unii i funduszy naprawczych. A to doprowadzi do znacznego wzrostu inwestycji, zwłaszcza w porównaniu z oczekiwaniami dotyczącymi cięć w finansowaniu sprzed pandemii.

Na Litwie wraz z reformami w takich dziedzinach, jak edukacja i innowacje, inwestycje będą również wspierać wzrost wydajności. Zmiana trendów migracyjnych od 2018 r. złagodzi istotny wpływ presji demograficznej i niedoborów siły roboczej na gospodarkę - ocenie Moody’s. Agencja spodziewa się, że dług publiczny Litwy w tym roku osiągnie 51,7 proc. PKB. To najwięcej od sześciu lat (42,5 proc. w 2015 r.). Nie stanowi to jednak zagrożenia dla finansów Litwy.

„Litwa ma osiągnięcia w zakresie konsolidacji fiskalnej, a poprzednie rządy od 2015 r. podjęły działania mające na celu zapobieganie długoterminowym zagrożeniom fiskalnym związanym ze starzeniem się społeczeństwa" - podkreśla Moody’s.