Dodatkowe obciążenia dla firm w połowie roku

Konieczność przekazywania przez pracodawców większych sum na zakładowy fundusz świadczeń może, ze względów podatkowych, nie być aż tak korzystna dla pracowników.

Publikacja: 06.07.2023 03:00

Dodatkowe obciążenia dla firm w połowie roku

Foto: Adobe Stock

Działalność socjalna to jeden z ważniejszych obszarów funkcjonowania niemal każdego przedsiębiorstwa. Jest także regulowana przepisami ( chodzi o ustawę o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; DzU z 2023 r. poz. 998).

W efekcie u pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników musi działać zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS). W zakładach pracy ze sfery budżetowej taki obowiązek istnieje bez względu na liczbę zatrudnionych. Pozostali pracodawcy mogą tworzyć ZFŚS dobrowolnie, a firmy zatrudniające od 20 do mniej niż 50 pracowników muszą podjąć stosowne kroki na wniosek organizacji związkowej.

Fundusz przeznaczony jest na finansowanie np. różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej czy sportowo-rekreacyjnej. Tworzy się go z corocznego odpisu podstawowego, który ustala się w oparciu o wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce.

Projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, który jest procedowany w Sejmie, zakłada zmiany w ZFŚS. Chodzi o podwyższenie podstawy naliczania odpisu na fundusz, poczynając od 1 lipca 2023 r.

Przypomnijmy, że od tego roku jest to 4434,58 zł. Po wejściu w życie nowych regulacji podstawę będzie stanowiło przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r., (tj. 5104,90 zł).

Czytaj więcej

Fundusz socjalny: wystarczy 10 zł różnicy

– Tutaj kolejny raz widzimy niesprzyjającą politykę rządu wobec firm. Takie zmiany w trakcie roku to złe rozwiązanie, biorąc pod uwagę sposób ich wprowadzenia. Powodują niepewność i brak poczucia stabilności w biznesie. Najlepiej, żeby weszły od nowego roku, a przynajmniej z odpowiednio długim vacatio legis, tak żeby pracodawcy mogli się do nich przygotować – wskazuje Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll Consulting.

Zdaniem Łukasza Kozłowskiego nie będzie to jednak miało negatywnego przełożenia na prywatny biznes.

– Te zmiany adresowane są przede wszystkim do sektora publicznego, który ma bezwzględny obowiązek tworzenia ZFŚS. Mniejsi pracodawcy prywatni mogą prowadzić je dobrowolnie, a pozostali dysponują pewną swobodą, jeżeli chodzi o kształtowanie zasad ich funkcjonowania – mówi ekspert.

Jego zdaniem nie do końca zadowoleni będą z kolei pracownicy.

– Pomimo zwiększenia wartości odpisów od nowego roku pogorszą się warunki opodatkowania tych pieniędzy. Regulacje specustawy związanej z epidemią spowodowały bowiem, że wartość środków zwolnionych z opodatkowania, które pracownik otrzymywał z ZFŚS ( np. na finansowanie wypoczynku) została podniesiona do 2 tys. zł. Od 2024 r. ponownie będzie to 1 tys. zł.

W efekcie pracownicy, pomimo zwiększenia puli pieniędzy, mogą otrzymywać mniej z tego tytułu – tłumaczy Łukasz Kozłowski.

Etap legislacyjny: po pierwszym czytaniu w Sejmie

Działalność socjalna to jeden z ważniejszych obszarów funkcjonowania niemal każdego przedsiębiorstwa. Jest także regulowana przepisami ( chodzi o ustawę o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; DzU z 2023 r. poz. 998).

W efekcie u pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników musi działać zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS). W zakładach pracy ze sfery budżetowej taki obowiązek istnieje bez względu na liczbę zatrudnionych. Pozostali pracodawcy mogą tworzyć ZFŚS dobrowolnie, a firmy zatrudniające od 20 do mniej niż 50 pracowników muszą podjąć stosowne kroki na wniosek organizacji związkowej.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?