Tag: Pracownicy

Powiązane

Praca Pracownicy 50+

Matysiak: W przyszłych wyborach musi być lewicowa lista wyborcza

Chcemy walczyć o lepsze życie dla Polaków, dlatego potrzebujemy więcej mieszkań i dobrych warunków pracy oraz wsparcia związków zawodowych - podkreśliła Paulina Matysiak, posłanka partii Razem, w rozmowie z Michałem Kolanką, pytana o program wyborczy Nowej Lewicy i partii Razem.

Obowiązki polskiej firmy budowlanej realizującej projekty we Włoszech cz. II

Firmy zagraniczne posiadające oddział we Włoszech muszą wypełnić te same wymogi jakie przewidziane są dla przedsiębiorstw włoskich.

Pracoholicy wszystkich krajów łączcie się! I walczcie z nałogiem

Co najmniej jedna dziesiąta, a według niektórych badań, jedna trzecia pracowników na świecie cierpi na chorobliwe uzależnienie od pracy. Obchodzony 12 sierpnia w Polsce Dzień Pracoholika ma przypomnieć o tym problemie, który można przypłacić wypaleniem zawodowym i zdrowiem.

Urlop bezpłatny nie wyłącza prawa do pomocy socjalnej

Osobami uprawnionymi ustawowo do korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są m.in. pracownicy. Urlop bezpłatny nie powoduje zaś utraty przymiotu „bycia pracownikiem”.

Sąd: pracodawca może nałożyć karę za brak maseczki w miejscu pracy

Jeśli pracodawca zobowiązał pracowników do zakrywania ust i nosa, może nałożyć karę upomnienia na pracownicę, która się do nakazu nie dostosowała.

Outsourcing pracowniczy: na co trzeba uważać

Jeżeli postanowienia umowy na wypożyczenie pracowników nie są właściwie sformułowane, firma naraża się na zarzut obchodzenia przepisów o pracy tymczasowej albo uznanie, że to ona jest pracodawcą tych osób.

Praca z domu nie wyklucza powstania zakładu na terytorium Polski

Zakład podatnika powstaje nawet wtedy, gdy pracownicy świadczą pracę z domów, zaś ich zadania nie kwalifikują się do działań o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym.

Szef może odwołać zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Nawet gdy pracodawca zwolni etatowca z obowiązków w okresie wypowiedzenia, zapominając udzielić mu urlopu, nie blokuje mu to drogi do zmiany decyzji i przymusowego wysłania pracownika na wypoczynek.

Koniec stanu epidemii a prawo pracy

W okresie obowiązującego od 16 maja 2022 r. stanu zagrożenia epidemicznego wciąż obowiązują rozwiązania wprowadzone przepisami specustawy covidowej. Będą ułatwiać życie pracodawcom do czasu jego odwołania.

Ochrona działaczy związkowych nie jest nieograniczona

Prawo działacza związkowego do ochrony trwałości stosunku pracy nie ma charakteru bezwzględnego. Zindywidualizowane okoliczności sprawy mogą uzasadniać oddalenie powództwa pracownika o przywrócenie do pracy i zasądzenie w to miejsce odszkodowania, a w wyjątkowych wypadkach oddalenie powództwa w całości. Podstawą tego rodzaju orzeczeń jest art. 4771 k.p.c. w związku z art. 8 k.p. Innymi słowy, ochrona związkowa nie może służyć wyłącznie uniemożliwieniu pracodawcy zasadnego rozwiązania umowy o pracę, gdy owa zasadność dotyczy postawy pracownika, bez związku z wykonywaniem zadań związkowych. Celem ochrony stosunku pracy działacza jest przede wszystkim zagwarantowanie mu niezależności w wypełnianiu funkcji.