Środki na dofinansowanie projektów pochodzą z budżetu działania 5.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwie komunalnym”, będącego częścią regionalnego programu operacyjnego. Nabór wniosków, zgodnie z regulaminem konkursu, ma być prowadzony do końca marca.

Pomoc w przygotowaniu audytów