Błąd w wystawieniu dokumentu akcji nie obciąża akcjonariusza

Wystawienie nieważnego dokumentu akcji jest czynnością obciążającą spółkę i nie powinno ograniczać praw akcjonariusza do zbycia akcji do czasu wydania prawidłowo sporządzonego dokumentu akcji, niezależnie od możliwości żądania przez akcjonariusza wydania nowego dokumentu na podstawie art. 357 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Publikacja: 24.11.2022 22:11

Błąd w wystawieniu dokumentu akcji nie obciąża akcjonariusza

Foto: Adobe Stock

Tak uznał Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 9 maja 2022 roku I ACa 835/21. Wyrok zapadł w procesie, w którym powód A domagał się zobowiązania pozwanych B i C do złożenia powodowi oświadczenia woli, mocą którego B i C kupują od A określony pakiet akcji imiennych spółki Y.

Spór ten powstał w następującym stanie faktycznym: spółka akcyjna Y, której prezesem był C podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji imiennych. Spółka złożyła powodowi ofertę objęcia akcji imiennych za daną cenę emisyjną zaś powód 22 czerwca 2015 roku złożył w odpowiedzi skuteczne oświadczenie w sprawie przyjęcia oferty. Tego samego dnia powód zawarł z pozwanymi umowę opcji sprzedaży o europejskim stylu wykonania.

Pozostało 91% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?