Wiceminister infrastruktury Rafał Weber po posiedzeniu RM poinformował, że z kwoty ponad 2 mld zł połowa zostanie przeznaczona dla samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich na inwestycje, które poprawią bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Zbudowane zostaną dodatkowe przejścia dla pieszych, chodniki, ścieżki rowerowe. Drugi mld zł mają dostać samorządy na małe remonty, poprawę nawierzchni dróg. Zaplanowano też przekazanie ponad 200 mln zł dla marszałków województw na infrastrukturę poprawiającą bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Potrzeba zmian wynika z konieczności dostosowania obszarów objętych wsparciem Funduszu do działań wynikających z programu Polskiego Ładu i z wdrażanej strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

Czytaj więcej

Jak sfinansować inwestycje samorządowe w niestandardowy sposób