Prosta spółka akcyjna (PSA) została pomyślana głównie, choć nie wyłącznie, dla startupów, a więc przedsięwzięć innowacyjnych, ale zarazem z perspektywami na rozwój. Do przewidzenia jest, że założyciele, którzy zarazem byli pierwszymi akcjonariuszami, w jakimś momencie stwierdzą, że dalsze działanie przedsiębiorstwa wymaga dokapitalizowania go. Stąd rodzić się może potrzeba pozyskania inwestora zewnętrznego, który zapewni potrzebne środki, a zarazem (w odróżnieniu od kredytobiorcy, którego należy spłacić) zadowoli się udziałami w zyskach.