Wartość indeksu PMI, określającego koniunkturę w sektorze usług Niemiec, wyniósł w grudniu 2012 roku 52,0 pkt wobec 49,7 pkt na koniec poprzedniego miesiąca – poinformował w komunikacie Markit Economics. Odnotowany wynik jest nieco gorszy od prognoz. Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberg szacowali, że w badanym okresie wartość wskaźnika wyniesie 52,1 pkt.

Lepszy wynik odnotowała cała strefa euro. W grudniu 2012 r. wartość indeksu liczona dla krajów eurolandu wyniosła 47,8 pkt wobec 46,7 pkt miesiąc wcześniej. Wynik jest zgodny z prognozami analityków.

Indeks PMI composite w strefie euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w grudniu 2012 r. 47,2 pkt wobec 46,5 pkt na koniec poprzedniego miesiąca. Wstępnie szacowano wartość indeksu na 47,3 pkt.

Wartość indeksu PMI powyżej 50 punktów oznacza rozwój w sektorze usług.

Indeks powstaje na podstawie badania przeprowadzonego wśród 2 tys. firm, m.in. banków i przewoźników lotniczych.