Czy raportowanie ESG to już priorytet biznesowy?

Przedsiębiorcy mierzą się z coraz większym naciskiem na wdrażanie praktyk związanych z ESG. Okazuje się, że ESG nie jest już tylko trendem, a integralną częścią strategii biznesowej. Ignorowanie aspektów związanych z tym zagadnieniem może mieć negatywne konsekwencje dla organizacji.

Publikacja: 08.04.2024 10:45

Czy raportowanie ESG to już priorytet biznesowy?

Foto: Adobe Stock

Przedsiębiorcy nie mogą już traktować kwestii związanych z ochroną środowiska, społeczną odpowiedzialnością, czy kwestiami zarządczymi jako dodatkowych, wybiórczych elementów swojej działalności. Wprowadzenie praktyk ESG staje się nie tylko moralnym obowiązkiem, ale również koniecznością biznesową, która może przynieść korzyści w postaci zwiększonej wartości firmy, wzrostu zaufania klientów i inwestorów oraz minimalizacji ryzyka reputacyjnego. Ignorowanie tych aspektów może prowadzić do utraty konkurencyjności, potencjalnych konfliktów z interesariuszami oraz szkód dla środowiska i społeczności.

Presja z zewnątrz rośnie

Wzrastająca świadomość społeczna oraz oczekiwania klientów, pracowników, inwestorów i społeczności lokalnych stawiają przed przedsiębiorstwami presję na wdrażanie praktyk ESG. Firmy muszą być w stanie zrozumieć te oczekiwania i dostosować swoje strategie oraz działania w odpowiedzi na te oczekiwania.

Rynek ESG dynamicznie rośnie, przybierając na znaczeniu w świadomości zarówno inwestorów, jak i klientów. Inwestorzy coraz częściej kierują swoje środki do firm, które prezentują swoje działania w postaci realizowanych celów ESG, widząc w nich potencjał długoterminowego wzrostu i stabilności. Jednocześnie, konsumenci coraz bardziej świadomie wybierają produkty i usługi od firm, które promują zrównoważony rozwój społeczny i ochronę środowiska. Wysokie oczekiwania co do przejrzystości, odpowiedzialności społecznej i środowiskowej stawiają przed firmami presję, aby skutecznie zarządzały aspektami ESG i regularnie raportowały na ten temat. W rezultacie, firmy dostosowują się do tych oczekiwań, aby pozostać konkurencyjnymi na rynku.

Fundamentalne zmiany

Wdrożenie praktyk ESG często wymaga fundamentalnych zmian w organizacji. Konieczne jest zaangażowanie zarządu oraz całej organizacji w proces adaptacji do nowej rzeczywistości biznesowej. Kluczowym wyzwaniem jest zintegrowanie praktyk ESG ze strategią biznesową. Obowiązujące standardy raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju są wymagającą nowością. Z uwagi na złożoność procesu przygotowania do raportowania danych z zakresu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa już teraz powinny rozpocząć działania związane z wdrażaniem ESG do swoich biznesów oraz dostosować się do wymagań regulacyjnych. Wśród głównych wyzwań znajduje się konieczność zmiany kultury organizacyjnej, wdrożenia nowych procesów i procedur oraz dostosowania się do coraz bardziej rygorystycznych regulacji. Odpowiednie zarządzanie ESG może przynieść liczne korzyści, w tym zwiększoną efektywność operacyjną, lepszy dostęp do kapitału oraz budowę lojalności klientów.

Identyfikacja i ocena ryzyk

Skuteczne zarządzanie aspektami ESG wymaga identyfikacji i oceny różnorodnych ryzyk, zarówno środowiskowych, społecznych, jak i związanych z ładem zarządczym. Firmy muszą być w stanie dostosować swoje procesy biznesowe i strategie, aby minimalizować zidentyfikowane ryzyka i unikać potencjalnych konsekwencji.

Dla wielu firm, jednym z głównych wyzwań jest skuteczna identyfikacja i monitorowanie aspektów ESG w ich działalności. Wymaga to opracowania odpowiednich systemów zarządzania, zbierania danych oraz monitorowania wskaźników, które pozwalają firmom na śledzenie postępów i ocenę efektów ich działań. Dla firm, wdrażanie praktyk ESG może być postrzegane jako dodatkowy koszt, bez jednoznacznych korzyści finansowych w krótkim okresie. Jednak coraz więcej dowodów wskazuje na to, że odpowiednie zarządzanie ESG może przynieść długoterminowe korzyści, w tym lepszy dostęp do kapitału oraz wzrost wartości firmy. 

Zdaniem autorki

W odpowiedzi na wyzwania związane z ESG przedsiębiorstwa mogą podejmować różnorodne działania, takie jak: inwestowanie w rozwój praktyk ESG, edukacja, partnerstwo z ekspertami w zakresie ESG, wdrażanie nowych technologii i innowacji oraz zaangażowanie się w dialog z interesariuszami. Kluczem do sukcesu jest podejście zintegrowane, które uwzględnia ESG we wszystkich aspektach działalności firmy, od strategii biznesowej po codzienne operacje. W ten sposób, przedsiębiorstwa mogą przekształcić wyzwania związane z ESG w szanse rozwoju i budowy trwałej wartości dla swojej organizacji.

Funkcjonowanie z naciskiem na ESG staje się rzeczywistością dla przedsiębiorstw. Firmy mierzą się z rosnącymi oczekiwaniami interesariuszy, w wyniku czego dokonują istotnych zmian w sposobie prowadzenia biznesu, rozpoczynają działania w zakresie efektywnego identyfikowania i monitorowania aspektów ESG nie widząc jeszcze przy tym jednoznacznych korzyści finansowych. Pomimo licznych wyzwań, wdrażanie praktyk ESG może przynieść liczne korzyści patrząc na ESG jako inwestycję w rozwój przedsiębiorstwa.

Marta Wrembel,

właścicielka Responsible Business Solutions, wiceprezeska ESG Impact Network

Przedsiębiorcy nie mogą już traktować kwestii związanych z ochroną środowiska, społeczną odpowiedzialnością, czy kwestiami zarządczymi jako dodatkowych, wybiórczych elementów swojej działalności. Wprowadzenie praktyk ESG staje się nie tylko moralnym obowiązkiem, ale również koniecznością biznesową, która może przynieść korzyści w postaci zwiększonej wartości firmy, wzrostu zaufania klientów i inwestorów oraz minimalizacji ryzyka reputacyjnego. Ignorowanie tych aspektów może prowadzić do utraty konkurencyjności, potencjalnych konfliktów z interesariuszami oraz szkód dla środowiska i społeczności.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Prawo karne
Akta znalezione w domu Zbigniewa Ziobry. Prokuratura przekazała nowe informacje
ABC Firmy
Firma zapłaci prawie 240 tys. zł kary. Wszystko przez zgubionego pendrive'a
Zawody prawnicze
Adwokaci apelują do Tuska. Chcą uchylenia rozporządzenia MS
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura z wieloma znakami zapytania. Będzie podwyżka?
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?