Marta Wrembel

Dlaczego współpraca korporacji z sektorem MŚP jest ważna?

Obecnie przedsiębiorstwa znajdują się w dynamicznym otoczeniu biznesowym, w którym kwestie zrównoważonego rozwoju i ESG odgrywają coraz większą rolę. Rozwój społeczny, zmiany klimatyczne i wzrost świadomości społecznej stawiają przed firmami nowe wyzwania i oczekiwania. Dlatego też coraz więcej firm koncentruje się na aspektach środowiskowych, społecznych i zarządczych w swojej działalności.

Czy raportowanie ESG to już priorytet biznesowy?

Przedsiębiorcy mierzą się z coraz większym naciskiem na wdrażanie praktyk związanych z ESG. Okazuje się, że ESG nie jest już tylko trendem, a integralną częścią strategii biznesowej. Ignorowanie aspektów związanych z tym zagadnieniem może mieć negatywne konsekwencje dla organizacji.