Od 200 do nawet 1500 zł miesięcznie mogą otrzymać uczniowie i studenci warszawskich szkół i uczelni, którzy odnoszą sukcesy sportowe, artystyczne, naukowe lub angażują się społecznie. 24 czerwca Centrum Myśli Jana Pawła II rozpoczyna przyjmowanie wniosków stypendialnych.

Centrum Myśli Jana Pawła II to warszawska instytucja kultury, która w działaniach programowych korzysta „z intelektualnego, duchowego i kulturowego dziedzictwa Karola Wojtyły – Jana Pawła II, wskazując na jego uniwersalny wymiar”.

Każdego roku około 250 uczniów i studentów dzięki takiemu wsparciu może rozwijać swoje zdolności. O stypendia im. Jana Pawła II mogą starać się uczniowie (począwszy od tych, którzy ukończyli trzecią klasę szkoły podstawowej) oraz studenci uczący się w Warszawie. Warunkiem jest to, że osiągają sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub angażują się w różnorodne działania społeczne, a dodatkowo spełniają kryteria formalne, czyli uzyskują dobre wyniki w nauce (średnia ocen nie może być niższa niż 4,0 w przypadku uczniów oraz 3,5 w przypadku studentów), a miesięczny dochód netto na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 2000 zł.

Nabór wniosków dla uczniów rozpocznie się 24 czerwca i potrwa do 1 sierpnia. Studenci (w tym tegoroczni maturzyści) mogą składać wnioski od 1 września do 10 października.

– Warto już teraz poznać zasady przyznawania stypendiów i zadbać o zebranie potrzebnej dokumentacji – apeluje Kinga Świstak z Centrum Myśli Jana Pawła II. – Z naszego doświadczenia wynika, że jest to dużo łatwiejsze, gdy trwa jeszcze rok szkolny czy akademicki, a w placówkach są nauczyciele i wykładowcy, którzy mogą poświadczyć osiągnięcia i działalność podopiecznych. Im wcześniej kandydaci zaczynają przygotowania do złożenia wniosku, tym więcej jest czasu, by spokojnie skonsultować wątpliwości dotyczące wniosku czy pomóc w poprawieniu błędów formalnych – dodaje.

Stypendia im. Jana Pawła II to nie tylko wsparcie finansowe, ale także autorski program edukacyjny. Szczegóły można znaleźć na stronie: stypendiajp2.pl.