Więźniowie CIA w Polsce: HPFC wystąpiła o analizę wyroków

W lutym Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła do Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych o przygotowanie ekspertyzy dotyczącej znaczenia dla Polski wydania wyroku w sprawie Al Nashiri przeciwko Polsce (skarga nr 28761/11) i Abu Zubayda przeciwko Polsce (7511/13).

Publikacja: 19.03.2015 11:30

Więźniowie CIA w Polsce: HPFC wystąpiła o analizę wyroków

Foto: www.sxc.hu

Panel pięciu sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka podjął decyzję o nieprzekazaniu spraw ze skarg Al Nashiriego i Abu Zubayda wytoczonych przeciwko Polsce do rozpoznania przez Wielką Izbę ETPC. W konsekwencji wyroki Izby Trybunału stały się ostateczne i podlegają wykonaniu przez Polskę. HFPC wskazała, że wydanie przez Komitet opinii będzie gwarancją rzetelnego wykonania wyroku.

- Analiza ww. wyroków ETPC pozwala przyjąć, że ich wykonanie polegać będzie na podjęciu szeregu działań. Trybunał zasądził bowiem skarżącym w sumie 230.000 euro (po 100.000 euro dla Al. Nashiriegooraz dla Abu Zabayda oraz 30.000 tytułem zwrotu kosztów dla Abu Zubayda), a także wskazał, że prowadzone przez Prokuraturę Apelacyjną w Krakowie śledztwo powinno odpowiadać kryteriom wyznaczonym prawem międzynarodowym, tj. efektywność, szybkość, niezależność oraz transparentności – pisze w wystąpieniu Adam Bodnar w imieniu fundacji.

HFPC uznała, że ponieważ Polska umożliwiła przekazanie Al. Nashiriego Stanom Zjednoczonym mimo ryzyka dalszego naruszenia jego praw, Rząd RP powinien podjąć starania w celu uzyskania gwarancji dyplomatycznych dotyczących odstąpienia przez USA od wykonania wobec niego kary śmierci.

Fundacja opierając się na doniesieniach mediów wyraziła obawy odnośnie odstąpienia od wykonania wyroków w ww. zakresie oraz sytuacji wypłaty zasądzonej kwoty skarżonym, którzy są przetrzymywani w bazie Guantanamo.

- Opinie te są niezwykle niepokojące z punktu widzenia wywiązywania się przez Polskę z ciążących na niej zobowiązań międzynarodowych, a także z punktu widzenia standardów demokratycznego punktu prawa – ocenia organizacja.

Wobec powyższego HFPC zwróciła się do Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych o przygotowanie ekspertyzy dot. znaczenia dla Polski wydania wymienionych wyroków ETPC.

- Niezwykle istotnym wydaje się dokładnie określenie, na czym polegać powinny działania państwa polskiego zmierzające do wykonania powyższych orzeczeń Trybunału. Autorytet wydanej przez Doradczy Komitet Prawny przy Ministrze Spraw Zagranicznych opinii niewątpliwie będzie gwarantem rzetelnego i kompleksowego procesu implementacji wyroków Al. Nashiri p. Polsce i Abu Zubayda p. Polsce. Innymi słowy , opinia ta zapewni prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków nałożonych na RP prawem międzynarodowym – podsumował Bodnar.

W odpowiedzi MSZ poinformowało, że rząd realizuje wszystkie orzeczenia Trybunału w zgodzie z zasadami prawa międzynarodowego i "z tego też względu na pewno dołoży wszelkich starań na rzecz wykonania wyroków". MSZ poinformowało również, że rząd zdecydował się zwrócić do Stanów Zjednoczonych o udzielenie gwarancji dyplomatycznych dla Al-Nashiriego.

-Rząd podejmuje także inne działania mające na celu zrealizowanie zobowiązań nałożonych na władze polskie w obydwu wyrokach – czytamy w odpowiedzi.

W związku z tym, zdaniem MSZ, nie zachodzi potrzeba, aby Doradczy Komitet Prawny wypowiadał się w kwestii prawidłowego sposobu wykonania wyroków, a tym bardziej dokładnego określenia, na czym powinny polegać działania rządu.

Organizacja przypomniała, że obecnie trwa sesja Rady Praw Człowieka ONZ. 20 organizacji pozarządowych, w tym Human Rights Watch, Reprieve i Helsińska Fundacja Praw Człowieka wydały stanowisko nawołujące do przeprowadzenia kompletnego wyjaśnienia stosowania tortur przez CIA.

Panel pięciu sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka podjął decyzję o nieprzekazaniu spraw ze skarg Al Nashiriego i Abu Zubayda wytoczonych przeciwko Polsce do rozpoznania przez Wielką Izbę ETPC. W konsekwencji wyroki Izby Trybunału stały się ostateczne i podlegają wykonaniu przez Polskę. HFPC wskazała, że wydanie przez Komitet opinii będzie gwarancją rzetelnego wykonania wyroku.

- Analiza ww. wyroków ETPC pozwala przyjąć, że ich wykonanie polegać będzie na podjęciu szeregu działań. Trybunał zasądził bowiem skarżącym w sumie 230.000 euro (po 100.000 euro dla Al. Nashiriegooraz dla Abu Zabayda oraz 30.000 tytułem zwrotu kosztów dla Abu Zubayda), a także wskazał, że prowadzone przez Prokuraturę Apelacyjną w Krakowie śledztwo powinno odpowiadać kryteriom wyznaczonym prawem międzynarodowym, tj. efektywność, szybkość, niezależność oraz transparentności – pisze w wystąpieniu Adam Bodnar w imieniu fundacji.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Konsumenci
Dobra wiadomość dla frankowiczów z Getin Banku. Jest wyrok sądu
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Prawo drogowe
Mariusz Ciarka: Kasowanie punktów karnych równe dla wszystkich
Prawo pracy
Najnowsze zmiany dla przedsiębiorców są dla nich szkodliwe
Mundurowi
Jest prawomocny wyrok ws. dezubekizacji bohatera operacji "Samum"
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Prawo dla Ciebie
Wybory 2023: głosowanie za granicą. Formalności i ważne terminy