Badanie, którego wyniki opublikowano na łamach "The Lancet Child & Adolescent Health", objęło 46 dzieci, które były leczone w związku z wykryciem u nich MIS-C - nowej jednostki chorobowej związanej z wcześniejszym zakażeniem dziecka koronawirusem SARS-CoV-2.

Stan zdrowia dzieci był monitorowany przez pół roku.

Po upływie tego okresu większość dzieci, które przeszły MIS-C, nie uskarżała się już na poważne objawy związane z tym schorzeniem, takie jak problemy z żołądkiem, stany zapalne, problemy z sercem i zaburzenia neurologiczne.

Problemy z żołądkiem występowały nadal u sześciorga dzieci. U dwojga nadal utrzymywały się nieprawidłowości w pracy serca. Jedno z dzieci wciąż doznawało regularnie nawracających stanów zapalnych.

U osiemnaściorga dzieci wciąż wykrywano pewne zaburzenia neurologiczne, które jednak nie wpływały na ich codzienne życie.

Niektóre dzieci miały też nadal problem z aktywnością fizyczną, w związku z utrzymującym się poczuciem zmęczenia.

Badacze zwracają uwagę, że - z racji tego, iż badanie objęło niewielką grupę dzieci z jednego szpitala - jest ważne, aby poszerzyć grupę badanych, w tym również o dzieci, które przeszły MIS-C, ale nie wymagały hospitalizacji.

Jednocześnie autorzy badania podkreślają, że jego wyniki pozwalają na "ostrożny optymizm", ponieważ większość poważnych skutków MIS-C wydaje się przemijać w ciągu pół roku.

Apelują jednak o to, by nadal przyglądać się problemowi utrzymującego się u części dzieci zmęczenia oraz wpływu MIS-C na zdrowie psychiczne dzieci.