Narzędzie e-interpretacji

E-interpretacja to metoda analizy wyników badań stworzona przez zespół Labplus we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach i Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. Eksperci medyczni skrupulatnie zaprojektowali i udoskonalili narzędzie automatyzujące interpretację, aby była dokładna i niezawodna, a także dostępna i zrozumiała dla pacjentów. Podstawą każdej generowanej interpretacji jest medycyna oparta na dowodach (evidence-based medicine), zapewniająca wiarygodne informacje, na których badani mogą polegać. Zawierają one m.in. wykryte choroby i zaburzenia w wynikach, zalecenia dalszego postępowania czy rekomendacje dodatkowych badań. Współpraca z renomowanymi uczelniami medycznymi gwarantuje, że E-interpretacja jest zawsze aktualna i zgodna z najnowszą wiedzą medyczną.

Co jest istotą tej metody? Interdyscyplinarny zespół ekspertów i naukowców opracował „silnik diagnostyczny”, czyli zbiór algorytmów łączących wyniki badań z generowanym online wywiadem medycznym, na wzór tego, który przeprowadza lekarz w gabinecie. – Chcemy, aby automatyczna interpretacja wyników stała się standardem w diagnostyce laboratoryjnej. Dziś pacjent, który wykona badanie, otrzymuje wyniki i często jest pozostawiony sam sobie. Połączyliśmy wiedzę medyczną z kompetencjami data science, by rozwiązać ten problem, dostarczając pacjentom natychmiastowe i kompletne informacje o ich stanie zdrowia i usprawniając pracę lekarzy. Wykorzystanie tak innowacyjnych osiągnięć techniki w medycynie przyczynia się do tworzenia nowych złotych standardów diagnostyki i leczenia. To nasza misja – mówi prof. Siddarth Agrawal, prezes Labplus, pasjonat medycyny, nauki i nowych technologii, współtwórca 10 patentów i zgłoszeń patentowych oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych w dziedzinie medycyny.

Wiedza o wynikach badań jest niezbędna

Problemy ze zdrowiem często budzą w nas lęk i dezorientację. Do jakiego lekarza się udać? Co oznaczają konkretne objawy? Kluczową odpowiedź przynoszą badania laboratoryjne. Opóźniona diagnostyka może mieć negatywne konsekwencje, dlatego dbając o właściwą profilaktykę – badania laboratoryjne należy wykonywać regularnie. Pacjenci bez wykształcenia medycznego potrzebują jednak rzetelnej medycznej wiedzy, by właściwie zrozumieć ich wyniki. Często mamy do czynienia z presją czasu, a konsekwencje złej, pochopnej analizy czy w ogóle braku wykonywania badań są bardzo poważne. Dowodem na to jest fakt, że każdego miesiąca – tylko w Unii Europejskiej – wyszukiwane jest ponad 80 mln haseł związanych ze znaczeniem wyników badań laboratoryjnych (w Polsce to ok. 7 mln).

Eksperci szacują, że każdego roku w UE ponad 3 mln osób umiera przedwcześnie z powodu chorób, którym można łatwo zapobiec dzięki wiedzy wynikającej z wykonania badań laboratoryjnych i właściwej interpretacji ich wyników. Z pomocą przychodzi technologia oparta na sztucznej inteligencji (AI), która służy usprawnieniu procesu diagnostyczno-terapeutycznego, ale i odciążeniu lekarzy w ich codziennej pracy. Nie wymaga też skomplikowanych działań ze strony pacjenta. E-interpretacja od Labplus automatycznie tworzy kompleksowy raport z interpretacją wyników, zestawem rekomendowanych dalszych badań oraz zaleceniami postępowania, w tym kierowaniem do lekarza właściwej specjalności.

Dzięki temu możliwy jest natychmiastowy dostęp online do informacji o stanie zdrowia pacjenta na podstawie wyników. Wypełnienie ankiety trwa zaledwie kilka minut i pacjent może to zrobić w dogodnym dla siebie momencie. Generowana w ułamku sekundy analiza przedstawia interpretację wraz z informacjami dotyczącymi następnych kroków – m.in. wskazując właściwego specjalistę. A to oznacza, że pacjent szybciej otrzyma niezbędną pomoc. Mniej wizyt lekarskich, to także mniejsze obciążenie lekarzy i pracowników medycznych.

Baza wiedzy, na której opiera się E-interpretacja, to efekt kilkudziesięciu tysięcy godzin pracy ekspertów i naukowców. Jest ona nieustannie poszerzana i aktualizowana o najnowszą wiedzę medyczną i dokonania nauki.

Jak E-interpretacja ratuje życie

By określić, jak ważna jest właściwa interpretacja wyników, prześledźmy przypadek pacjentki z obniżonym stężeniem sodu we krwi. Dzięki badaniu i precyzyjnemu wywiadowi medycznemu w ramach E-interpretacji Labplus, wynik poniżej normy, określony przez lekarza jako „umiarkowana hiponatremia”, może być zinterpretowany jako alarmujący. Pacjentka zgłosiła bowiem w wywiadzie występowanie dodatkowych objawów – nieustępujących nudności lub wymiotów – co może sugerować rozwój potencjalnie śmiertelnych powikłań hiponatremii i konieczność kontrolowanego wyrównywania stężeń elektrolitów drogą dożylną. Dlatego po e-interpretacji wyników i informacji medycznych pacjentka otrzymała zalecenie zgłoszenia się na SOR lub wezwania ratowników medycznych. Sam wynik analityczny nie stanowiłby wskazania do takich natychmiastowych działań.

Inny przykład wskazuje prof. Siddarth Agrawal i wyjaśnia, że e-interpretacja od Labplus pełni rolę czterostopniowego systemu triażowego, który podpowiada pacjentom dalsze kroki. – Pierwszy stopień to stan zagrożenia życia lub zdrowia. Ostatnio jeden z pacjentów odkrył, że ma objawy wskazujące na rozwój guza prolaktynowego w mózgu, które są bezwzględnym wskazaniem do skorzystania z natychmiastowej pomocy medycznej. Bez E-interpretacji, którą wykonał, prawdopodobnie czekałby dwa tygodnie na wizytę u endokrynologa albo pół roku, gdyby próbował się umówić na NFZ. Drugi stopień zarezerwowany jest z kolei dla pacjentów wymagających pilnej opieki medycznej, a więc takich, którzy w ciągu 72 godzin powinni udać się do lekarza. Co istotne, system wskazuje, jakie jeszcze badania należy zrealizować, aby pacjent nie musiał płacić kilkaset złotych za wizytę tylko po to, aby usłyszeć, że musi się dodatkowo przebadać. Stopień trzeci to rutynowa opieka, czyli sytuacja, w której pacjent może udać się na wizytę planową, a więc bez pośpiechu. Stopień czwarty nie wymaga wizyty lekarskiej. I to jest bardzo ważne, ponieważ ok. 30 proc. badanych ma odchylenia w wynikach, które nie wymagają interwencji, tylko często są fizjologicznym stanem pacjenta lub wymagają ponownego przeprowadzenia testu za dwa albo trzy miesiące.

Aby otrzymać E-interpretację wyników, wystarczy wykonać trzy proste kroki: wejść na stronę laboratorium, kliknąć w zakładkę “interpretuj wyniki” i uzupełnić ankietę medyczną. Usługa ta dostępna jest w wielu znanych sieciach laboratoryjnych, m.in. Diagnostyce, Vitalabo, Śląskich Laboratoriach Analitycznych, badaj.to, Dilab, Korlab czy Labmed. Warto więc sprawdzić, czy możemy z niej skorzystać w placówce, z której usług zazwyczaj korzystamy. Więcej informacji o tej pionierskiej metodzie znajduje się na stronie www.e-interpretacja.pl. Przykładowe raporty i historie osób, które skorzystały z E-interpretacji od Labplus na stronie: www.e-interpretacja.pl/przyklad.

Materiał Partnera