Grupa ekspertów ma pomagać Komisji w określeniu potencjalnych wyzwań związanych ze stosowaniem rozporządzenia oraz znalezieniu sposobów ich rozwiązania. Zadaniem grupy Grupa będzie  także doradzanie Komisji, w jaki sposób podnosić poziom świadomości środowisk biznesowych i obywateli UE na temat nowego prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Bardzo ważnym zadaniem ekspertów będzie także wspomaganie KE fachową wiedzą przy przygotowywaniu aktów delegowanych oraz w stosownych przypadkach - aktów wykonawczych, które mogą być przyjęte w związku z ogólnym rozporządzeniem.

Zgłoszenia można przesyłać w terminie do 2 czerwca 2017 r.  Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne na stronie Komisji Europejskiej.

- Serdecznie zachęcamy do wysyłania zgłoszeń – to duża szansa, by głos polskich środowisk we wdrożeniu ogólnego rozporządzenia był widoczny i znaczący - uważa GIODO.