W celu połączenia się z operatorem contact center wystarczy zadzwonić pod specjalne numery infolinii: +48 608 599 999 i + 48 22 278 77 77, płatne zgodnie z taryfą operatora. Telefon będzie czynny w godzinach 8.00-18.00, a od 1 czerwca do 30 września w godzinach 08:00-22:00. Pracownicy Contact Center będą posługiwać się biegle językiem angielskim, niemieckim i rosyjskim.

W tym roku Telefon Bezpieczeństwa  został po raz pierwszy zintegrowany z Polskim Systemem Informacji Turystycznej. Ma to umożliwić bardzo szybkie uzyskanie informacji o najbliższych atrakcjach turystycznych. Zcentralizowana baza danych – Repozytorium Informacji Turystycznej oparte jest bowiem na ścisłej współpracy z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi i ich systemami.

Ulotki z informacją o telefonie bezpieczeństwa będą również dystrybuowane za granicą za pośrednictwem Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej, konsulatów i ambasad Rzeczypospolitej Polskiej, organizacji międzynarodowych i branży turystycznej, a także za pomocą ulotek informacyjnych rozdawanych w punktach granicznych. Urząd do Spraw Cudzoziemców ma  za zadanie upowszechnić informację o funkcjonowaniu Telefonu Bezpieczeństwa wśród cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do Polski w celach innych niż turystyczne  np. do pracy albo na studia.