Zakres tematyczny zajęć obejmuje:

1. Ważne definicje (uchodźca, migrant, osoba należąca do mniejszości narodowej, etnicznej, repatriant i wiele więcej);

2. Grupy cudzoziemców w Polsce – liczby, charakterystyka;

3. System integracji cudzoziemców w Polsce;

4. Wymiary kultury i komunikacja międzykulturowa;

5. Co wiemy o islamie?;

6. Język równościowy (mowa nienawiści, mikronierówności) i reagowanie.

Na warsztaty zapraszani są szczególnie przedstawicielki i przedstawiciele:

a) organów administracji rządowej i samorządowej różnego szczebla,

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

b) służb mundurowych (policjantów, strażników miejskich, straży granicznej),

c) szkół i innych placówek oświatowych,

d) personelu medycznego z publicznych i niepublicznych placówek służby zdrowia,

oraz inne osoby chcące pogłębić swoją wiedzę nt. praw cudzoziemców w Polsce (np. osoby z organizacji pozarządowych, które pracują z migrantami i uchodźcami; należy uzasadnić potrzebę wzięcia udziału w warsztatach).

Warsztaty odbędą się 27 lutego w godz. 10.00-16.00 w siedzibie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przy ul. Zgoda 11 w Warszawie.

Uczestnicy szkolenia uzyskają zaświadczenie o udziale w zajęciach. Organizator zapewnia salę szkoleniową, materiały, poczęstunek oraz lunch. Dla 30% osób uczestniczących przewidywany jest zwrot kosztów podróży.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o odesłanie wypełnionego formularza do poniedziałku 22 lutego do godz. 12.00 na adres e-mail a.chmielecka@hfhr.org.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz przynależność do jednej z grup docelowych projektu. Jeżeli nie zbierze się grupa co najmniej 12 osób, szkolenie nie odbędzie się.