Różnica w zadłużeniu publicznym liczona przez Polskę i UE coraz większa

Prawie 348 mld zł wynosi różnica pomiędzy długiem publicznym liczonym według metodologii polskiej a unijnej. W tym roku zwiększyła się o ponad 45 mld zł, a więc o więcej niż wynosi deficyt budżetu centralnego. To trzy razy tyle, ile wynoszą dochody budżetowe z tytułu podatku PIT i nieco więcej niż budżet państwa otrzymuje w postaci podatku CIT.

Publikacja: 12.12.2023 11:15

Różnica w zadłużeniu publicznym liczona przez Polskę i UE coraz większa

Foto: Adobe Stock

Różnica pomiędzy definicjami wynika przede wszystkim z długów, które mają fundusze pozabudżetowe. Dane o zadłużeniu finansów publicznych na koniec września podało Ministerstwo Finansów.

Państwowy dług publiczny (PDP, zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji), czyli dług liczony według metodologii krajowej, na koniec III kwartału wyniósł 1 275,3 mld zł, co oznaczało: wzrost o 33,7 mld zł (2,7 proc.) w ciągu trzech miesięcy i o 65,8 mld zł (+5,4 proc.) w tym roku.

Zaś dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP, liczony według metodologii unijnej) wyniósł na koniec III kwartału 1 623,2 mld zł. Jest o 42,0 mld zł (+2,7 proc.) wyższy w skali kwartału i o 111,1 mld zł (+7,3 proc.) w skali III kwartałów.

Czytaj więcej

Co zrobi nowy rząd z podatkiem bankowym wprowadzonym przez PiS?

W tym samym czasie deficyt budżetowy wyniósł niespełna 35 mld zł, zaś to październiku – 36,4 mld zł.

Na kwotę długu sektora instytucji rządowych i samorządowych złożyło się: zadłużenie podsektora rządowego 1 522,5 mld zł, zadłużenie podsektora samorządowego 100,7 mld zł, (podsektor ubezpieczeń społecznych nie posiadał zadłużenia).

MF podało, iż zadłużenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniosło 168,67 mld zł. W ciągu dziewięciu miesięcy wzrosło o prawie 20,5 mld zł. Podwoił się w tym roku także dług Funduszu Pomocy (12,89 mld zł po wrześniu), oraz o prawie 9 mld zł wzrosło zadłużenie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (18,88 mld zł). Nie zmienia się zaś dług tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 73,9 mld zł). Co prawa przedsiębiorstwa oddają pożyczki otrzymane w ramach pomocy post pandemicznej, ale pieniądze te są wykorzystywane na prefinansowanie inwestycji zapisanych w KPO.

Nieznacznie zaś wzrosło zadłużenie Krajowego Funduszu Drogowego, które po III kwartałach wyniosło ponad 63,8 mld zł.

Większość długu sektora instytucji rządowych i samorządowych zaciągnięta jest Polsce – 45,7 proc. w bankach (prawie 568 mld zł), a 20,3 proc. (281 mld zl) – w sektorze poza bankowym. Zadłużenie wobec inwestorów zagranicznych wynosi 34 proc. – prawie 427 mld zł.

Relacja długu EDP do PKB wyniosła wstępnie 48,7 proc. i wzrosła w porównaniu z poprzednim kwartałem o 0,3 p.p. oraz spadła o 0,6 p.p. w porównaniu z końcem 2022 r.

Różnica pomiędzy definicjami wynika przede wszystkim z długów, które mają fundusze pozabudżetowe. Dane o zadłużeniu finansów publicznych na koniec września podało Ministerstwo Finansów.

Państwowy dług publiczny (PDP, zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji), czyli dług liczony według metodologii krajowej, na koniec III kwartału wyniósł 1 275,3 mld zł, co oznaczało: wzrost o 33,7 mld zł (2,7 proc.) w ciągu trzech miesięcy i o 65,8 mld zł (+5,4 proc.) w tym roku.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Budżet i podatki
Polska w piątce krajów UE o najwyższym deficycie. Będzie reakcja Brukseli
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Budżet i podatki
Ponad 24 mld zł dziury w budżecie po I kwartale. VAT w górę, PIT dołuje
Budżet i podatki
Francja wydaje ciągle za dużo z budżetu
Budżet i podatki
Minister finansów: Budżet wygląda całkiem dobrze
Budżet i podatki
Polacy zmienili nastawienie do podatków. Zawinił Polski Ład