Tag:

dług

Restrukturyzacja: różne drogi do zawarcia układu z wierzycielami

Jeżeli dłużnik – z uwagi na swoją sytuację – wybierze niewłaściwy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, sąd oddali jego wniosek. Gdy sąd stwierdzi taką okoliczność już po otwarciu postępowania, może je umorzyć.

Sąd: Członek zarządu powinien wiedzieć, w jakiej kondycji finansowej jest firma

Osoby zasiadające we władzach spółki są odpowiedzialne za jej zaległości bez względu na to, jaki jest podział obowiązków między menedżerami i czy gdy powstało zadłużenie spółka posiadała pieniądze, a mimo to ich nie wpłacała.

Wydatki na obronność wyłączone z limitu zadłużenia - Sejm zajmie się projektem ustawy

Zgodnie z porządkiem prac, podczas przyszłotygodniowych obrad Sejm zajmie się projektem ustawy o zmianie Konstytucji - projekt skupia się na przepisach dotyczących trwającej w Ukrainie wojny oraz jej agresorze.

Restauracje toną w długach, a połowa Polaków oszczędza na posiłkach

Sektor gastronomiczny jest już zadłużony na ponad 800 mln zł, zaś kondycję 2/3 firm można określić jako słabą. Firmy boją się wzrostu kosztów i utraty klientów, a co drugi Polak oszczędza na jedzeniu poza domem.

ZUS może obciążyć hipoteką mieszkanie dłużnika

Dla zabezpieczenia należności z tytułu składek ZUS-owi przysługuje hipoteka przymusowa na nieruchomościach dłużnika. Podstawą jej ustanowienia jest doręczona decyzja określająca wysokość długu.

Rekordowy dług chińskiej gospodarki. Jest bliski 280 procent PKB?

Dług w gospodarce chińskiej sięgnął w pierwszym kwartale 2023 r. rekordowych 279,7 proc. i powiększył się o 7,7 pkt proc. w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami - informuje agencja Bloomberga, opierając się na oficjalnych statystykach.

Kto określa dług po usunięciu wpisu spółki w KRS

Skarb Państwa, odpowiadając za długi wykreślonej spółki, ma prawo powoływać się w toku egzekucji na jej ograniczenie do nabytego mienia.

Problem mobilności wartości przedmiotu zabezpieczenia

Równe traktowanie wierzycieli dłużnika jest fundamentem.

Dług powstał po odejściu członka zarządu? Nie będzie za niego odpowiadał

Odpowiedzialność za długi niewypłacalnej spółki mogą ponosić tylko osoby, które wykonywały swój mandat w okresie, w którym powinien zostać zgłoszony wniosek o upadłość spółki. Członek zarządu może się od niej uwolnić w razie wykazania jednej z przesłanek z art. 299 § 2 Kodeksu spółek handlowych – uznał Sąd Najwyższy.

Czy wniosek o zmianę układu ochroni dłużnika?

Dłużnik powinien oczekiwać gwarancji dla osiągnięcia efektu zmiany układu.