Tag:

dług

Gazprom nie zapłaci dywidendy. Wartość rosyjskiego koncernu pikuje

W ciągu dwóch dni gazowy koncern stracił na wartości 11 proc. Inwestorzy rzucili się wyprzedawać papiery, po tym jak Gazprom ogłosił, że nie wypłaci dywidendy za 2023 rok. Powód - wielka strata i szybko rosnące zadłużenie koncernu, który w wyniku własnych destrukcyjnych działań, utracił najbardziej zyskowny rynek - unijny.

Ochrona dłużnika w restrukturyzacji

Prowadzenie postępowań egzekucyjnych wobec dłużnika w restrukturyzacji mogłoby doprowadzić np. do blokady rachunków bankowych przedsiębiorcy, a nawet licytacji składników jego majątku.

Przewoźnikom coraz ciężej spłacać raty leasingowe

Maleją obroty leasingu z transportu, spada popyt na ciągniki i naczepy, przewoźnicy mają coraz większe kłopoty ze spłatą rat.

Jak odzyskać należności od brytyjskich kontrahentów?

Wielka Brytania to jeden z najważniejszych dla Polski rynków eksportowych. Jednak relacje biznesowe z zagraniczną firmą, także brytyjską, są obciążone ryzykiem problemów z odzyskaniem należności w przypadku nierzetelności kontrahenta.

Robert Damski: Uprzedzam, niech się pan nie wysila

Majestat wymiaru sprawiedliwości przegrywa z logiką dłużnika.

Istota hipoteki

Oczywisty jest określający istotę hipoteki art. 65 ust. 1 ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. DzU z 2023 r., poz. 1984 z późn. zm., dalej u.k.w.h.), zgodnie z którym w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można nieruchomość obciążyć prawem zaspokojenia bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi. W praktyce jednak zdarza się zapominać o tym przepisie, niekiedy błędnie przypisując hipotece charakter samoistny i niezależny, mimo licznych wypowiedzi Sądu Najwyższego na ten temat.

Narasta liczba windykacji w transporcie drogowym

Słaba niemiecka gospodarka ciągnie w dół polskich przewoźników. Rośnie ich zadłużenie i wzrasta liczba windykacji firm tej branży.

Chęć posiadania napędza zadłużenie konsumentów. Kto ma największe długi?

Najczęstsze powody zadłużania się Polaków to konsumpcyjny tryb życia i rosnące koszty utrzymania. Dotyczy to przede wszystkim osób w średnim wieku.

Jerzy Żyżyński: Zapytałem ChatGPT, czy NBP może finansować deficyt budżetowy

Nie opierajmy się bezkrytycznie na sztucznej inteligencji. Twierdzenie, że poważnym zarzutem wobec prezesa Adama Glapińskiego jest „finansowanie przez NBP deficytu budżetowego”, jest bezpodstawne. Ten zarzut „dęty” – pisze w polemice doradca NBP.

USA odracza długi Ukrainie. Jej gospodarka rozwija się coraz szybciej

Stany Zjednoczone i Ukraina podpisały dwustronne porozumienie o odroczeniu spłaty ukraińskiego długu publicznego wobec Ameryki. Dług publiczny Kijowa przekracza teraz równowartość 143 mld dolarów. Pomimo to PKB kraju rośnie czwarty kwartał.