Tag: dług

Duży skok zadłużenia Skarbu Państwa w końcówce roku

Dług Skarbu Państwa w 2022 r. wzrósł o 100 mld zł, do niemal 1,24 bln zł – wynika z informacji resortu finansów.

Opóźnienia w płatnościach i zatory mogą się jeszcze pogłębić

Firmy mają coraz więcej kłopotów z terminową obsługą zobowiązań. Aż 94 proc. małych i średnich przedsiębiorstw przyznaje, że w razie kumulacji płatności świadomie przesuwa część z nich na późniejszy termin.

Twitter i Elon Musk próbują się wyplątać z kredytowej matni

Wielkie banki obsługujące Elona Muska szukają alternatywy dla drogiego i ryzykownego długu, którym został obarczony Twitter w wyniku jego przejęcia przez najbogatszego człowieka na świecie.

Arkadiusz Turczyn: Nadzabezpieczenie

Problematyka tzw. nadzabezpieczenia była przedmiotem wielu wypowiedzi w orzecznictwie. Początkowe były ostrożne, a w kolejnych – i to powołujących się na poprzednie – zbyt dużo było uogólnień. Ostatnie lata praktyki pokazały nam jednak, że nasila się nieregulowanie zobowiązań, co więcej, zmiany w postępowaniu egzekucyjnym idą w kierunku ochrony „frywolnego” dłużnika, co może skłaniać do zasadnego stosowania bardziej efektywnych zabezpieczeń zwrotu zobowiązań i w większej ilości. To z kolei może wymusić bardziej łagodne traktowanie nadzabezpieczenia w konkretnych sytuacjach.

Adrian Zwoliński: Długa lista tracących na rewolucji w windykacji

Ministerstwu Sprawiedliwości udało się dokonać niemal niemożliwego – stworzyć projekt ustawy uderzający i w dłużników, i w dochodzących swoich pieniędzy. Wszystko pod pretekstem ochrony konsumenta.

Komornik doręczył nakaz zapłaty, dłużnik ponosi koszty

Sąd Najwyższy usuwa lukę prawną, by koszty komorniczego powiadomienia pozwanego o sprawie nie obciążały wygrywającego proces.

Co zrobią rząd i bank centralny, by uniknąć zapaści na rynku długu

Rentowność polskich obligacji w ostatnich dniach spada, ale bicie niechlubnych rekordów może wrócić. Bank centralny i rząd powinny zwiększyć swoją wiarygodność, by nie doszło do kryzysu.

Czy wierzyciel powinien ustanowić hipotekę tuż przed bankructwem kontrahenta?

Tarapaty finansowe dłużnika często oznaczają dla jego kontrahentów trudności z odzyskaniem należnych im środków. Jeżeli zobowiązany nie ma dość majątku, by zaspokoić z niego wszystkich swoich wierzycieli, to pozycja poszczególnych uprawnionych będzie zależna w dużej mierze od tego, czy zawczasu ustanowili zabezpieczenie spłaty swoich wierzytelności.

Marek Domagalski: Notarialna odsiecz, ale dla kogo?

Rząd przyjął w zeszłym tygodniu projekt przewidujący wydawanie przez rejentów m.in. nakazów zapłaty, co ma odciążyć sądy. Byłaby to jednak już trzecia procedura dla prostszych spraw, a z sądami pokoju – czwarta.

Król polskich dłużników: ma do zwrócenia ponad 77 mln zł

Jeszcze do niedawna liderem wśród dłużników w Polsce pozostawał mieszkaniec woj. pomorskiego. Jednak w tym roku wyprzedził go inny zadłużony. Ma 66 lat, mieszka w woj. lubelskim, a jego zaległości wobec wierzycieli wynoszą 77,5 mln zł.