Kraj ten prowadził przez ostatnie 30 lat szybki rozwój przemysłu, który wywołał poważne konsekwencje. Skażenie powietrza w miastach zmusiło ostatnio władze centralne do podejmowania coraz bardziej drastycznych działań.

Oczyszczenie regionów wiejskich będzie jeszcze większym wyzwaniem dla władz w zapewnieniu  żywności dla rosnącej liczby mieszkańców.

Wiceminister ds. gruntów i bogactw naturalnych, Wang Shiyuan oświadczył na briefingu w Pekinie, że władze są zdeterminowane rozwiązać ten problem i będą przeznaczać po kilkadziesiąt miliardowy juanów rocznie na projekty pilotażowe mające na celu przywracanie do stanu używalności skażonych gruntów i podziemnych zasobów wody.

Obszar skażonych terenów w Chinach jest równy powierzchni Belgii. Wang zapowiedział, że nie będzie wolno na nich uprawiać żadnych roślin, bo rząd chce zapobiec przedostawaniu się trujących metali do łańcucha żywnościowego. - W przeszłości pojawiały się informacje o ryżu skażonym kadmem. Tego rodzaju przypadki zostały już surowo zabronione - powiedział.

W tym roku inspektorzy sanitarni stwierdzili niebezpieczną zawartość kadmu w ryżu sprzedawanym w Guangzhou. Ryż uprawiano w  Henanie, regionie przemysłu ciężkiego.

Dążenie Chin  do uzyskiwania jak najwięcej żywności i surowców z dostępnych gruntów spowodowało, że wiele gospodarstw rolnych sąsiaduje z zakładami chemicznymi, kopalniami i innymi ośrodkami przemysłu ciężkiego, co zwiększa ryzyko skażenia.

Najważniejsze obecnie jest zapewnienie bezpieczeństwa wyżywienia, więc władze chcą doprowadzić do tego, by co najmniej 120 mln hektarów było zastrzeżone dla rolnictwa. To granica nie do przekroczenia, a rekultywacja skażonych gruntów jest częścią działań dla jej zachowania.

W badaniach zleconych przez rząd stwierdzono obecność w gruncie toksycznych metali od co najmniej 100 lat, ale także środków chwastobójczych zakazanych w latach 80. Badacze ocenili, że  nawet 70 proc. gruntów w Chinach może mieć podobne problemy.