Tegoroczni kandydaci są prawnikami, radcami prawnymi, adwokatami. W tym roku do konkursu zakwalifikowano 15 osób, spośród których zostanie wyłonionych trzech kandydatów, a jeden z nich następnie zostanie uhonorowany tytułem Prawnik Pro Bono.

Bezinteresownie pomagają, służąc swoją wiedzą prawną różnego typu stowarzyszeniom i fundacjom. Niektórzy są ich współzałożycielami. Wielu też udziela bezpłatnych porad prawnych.

Czytaj także:

Konkurs Prawnik Pro Bono 2019 - zgłoszenia kandydatów

Pro bono: jest wielu prawników z wielkim sercem

Mieszkają w różnych rejonach Polski, głównie jednak w Warszawie.

Kandydatów do tytułu Prawnik Pro Bono mogą zgłaszać osoby fizyczne oraz prawne, w tym: korporacje prawnicze, organizacje pozarządowe oraz instytucje państwowe i samorządowe. W obecnej edycji swoich kandydatów zgłosiły głównie organizacje pozarządowe, ale nie tylko. Wśród zgłaszających były także osoby fizyczne oraz kancelaria prawna.

Konkurs promuje prawników świadczących charytatywnie usługi prawne na rzecz innych osób, organizacji społecznych oraz instytucji. Nie tylko jednak.

Każdego roku szukamy również takich, którzy wnieśli swój wkład w rozwój działalności dobroczynnej lub biorą udział w programach o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym lub innych programach dobroczynnych.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Mogą to być także osoby zgłaszane w poprzednich edycjach, które nie zostały ich laureatami.

Na podstawie nadesłanych zgłoszeń kapituła konkursu Prawnik Pro Bono wybiera trzy osoby, jedna z nich otrzyma tytuł laureata, a dwie wyróżnienia.

W skład kapituły wchodzą między innymi: prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, rzecznik praw obywatelskich, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, a także laureaci poprzednich edycji. W 2018 r. laur zwycięzcy przypadł Mariuszowi Filipkowi.

Pracuje i mieszka w Lublinie. Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym oraz pracownikiem naukowym w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Wspiera swoją wiedzą olbrzymią liczbę organizacji pozarządowych, wszystkich nie sposób wymienić. Wśród nich jest Fundacja Maciuś, Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą, Lubelskie Towarzystwo Studentów Analityki Medycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Jest również współzałożycielem i prezesem stowarzyszenia Aktywna Europa oraz patronem klas prawniczych w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej.

Ten tytuł jest przyznawany od wielu lat. Organizatorem konkursu jest Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, a patronem medialnym „Rzeczpospolita".