– Wielu naszych konkurentów przygotowuje się do przetrwania w trudnych warunkach w kolejnych kwartałach, my ze względu na naszą silną pozycję możemy myśleć o rozwoju, o nowych produktach i nowej ofercie – mówił Paweł Gruza, prezes PKO BP, podczas czwartkowej prezentacji strategii banku na lata 2023–2025 pod hasłem „Przygotowani do wyzwań, nastawieni na przyszłość” .

W tej strategii bank podkreśla, że wykorzystując swoje przewagi konkurencyjne: skalę działalności, cyfrowość i kompetencje technologiczne oraz bezpieczeństwo i stabilność, chce się rozwijać w dynamicznym i wymagającym otoczeniu rynkowym. Stawia na zmianę w podejściu do klienta, skupiając się na udoskonalaniu jego doświadczeń, m.in. poprzez hiperpersonalizację, czy też dostosowanie sposobu bankowania do preferencji klienta.

Dzięki synergii Grupy Kapitałowej PKO BP chce stworzyć najlepszą na rynku ofertę dla klientów biznesowych, planuje również zdecydowanie mocniejszy nacisk na realizację celów ESG (chce m.in. uzyskać pozycję lidera w nowym finansowaniu ESG w Polsce).

Czytaj więcej

PKO BP chce się rozwijać nawet w trudnych czasach

Wśród celów finansowych, jakie stawia sobie bank, warto wymienić osiągnięcie w perspektywie 2025 r. ROE (rentowność kapitału własnego) powyżej 12 proc. Po trzech kwartałach br. zysk netto wyniósł 1,6 mld zł przy ROE na poziomie 7,9 proc.

Z kolei wskaźnik C/I (koszty do dochodów) ma wynosić poniżej 45 proc. – obecnie wynosi on 48,7 proc., a z wyłączeniem kosztów regulacyjnych wynosi 34,5 proc.

W swojej strategii PKO BP zakłada utrzymanie polityki dywidendowej i utrzymanie zdolności do wypłat dywidendy, nie wyklucza skupu akcji. Władze banku podkreślają, że priorytetem jest rozwój organiczny, ale PKO BP będzie też aktywnie monitorować rynek pod kątem ewentualnych przejęć. Prezes Gruza wyjaśniał, że nie będą to poszukiwania prowadzone na siłę, ale raczej „polowanie” na ciekawą okazję w sektorze bankowym i wśród spółek spoza sektora „o wysokim potencjale synergii z biznesem bankowym”.