KNF: Zyski polskich banków spadły o prawie 40 procent

Zysk netto sektora bankowego na koniec września 2022 r. wyniósł 5,5 mld zł – podaje Komisja Nadzoru Finansowego. Ale 11 banków komercyjnych pokazało stratę.

Publikacja: 16.11.2022 13:02

KNF: Zyski polskich banków spadły o prawie 40 procent

Foto: Bloomberg

Wynik finansowy netto banków komercyjnych i spółdzielczych na koniec września 2022 r. wyniósł 5,5 mld zł, co w stosunku do poprzedniego miesiąca stanowiło spadek o 2,8 mld zł, czyli 33,5 proc. – informuje Komisja Nadzoru Finansowego w środowym komunikacie. W porównaniu z końcem września 2021 r., wynik sektora był niższy o 3,6 mld zł, czyli o 39,8 proc.

KNF podaje również, że w omawianym okresie 11 banków komercyjnych wykazało łączną stratę w wysokości 6 mld zł. Banki te miały ok. 17,9 proc. udziału w aktywach sektora, ok. 22,8 proc. udziału w portfelu kredytów i ok. 19,1 proc. udziału w portfelu depozytów.

Pozostałe banki w sektorze (wśród 30 banków komercyjnych i 498 banków spółdzielczych) wykazały łącznie zysk w wysokości ok. 11,6 mld zł.

Z danych KNF wynika, że przychody z tytułu odsetek dla całego sektora wyniosły na koniec września 2022 r. ok. 82 mld zł i wzrosły o 16 proc. miesiąc do miesiąc i o 126 proc. rok do roku. Koszty z tytułu odsetek to 27,2 mld zł, co oznacza wzrost o 19 proc. miesiąc do miesiąca i aż o 836 proc. rok do roku. W sumie wynik odsetkowy netto wyniósł na koniec września 54,7 mld zł. W porównaniu z końcem sierpnia br. to wzrost o 15 proc., a w porównaniu z końcem września 2021 r. wzrost o 64 proc.

Na różnego rodzaju opłatach i prowizjach banki zarobiły netto ok. 14,1 mld zł, co oznacza wzrost o 12 proc. w ujęciu miesięcznym i 11 proc. w ujęciu rocznym.

Po stronie obciążeń wyniku netto w rachunku zysków i strat największy wzrost zanotowano w pozycji „rezerwy” oraz „utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości”. Wartość rezerw skoczyła na koniec września br. do 7 mld zł, aż o 243 proc. w porównaniu z końcem sierpnia i o 140 proc. rok do roku. Pozycja „utrata wartości” to także 7 mld zł, czyli o ok. 38 proc. zarówno w ujęciu rocznym jak i miesięcznym.

Czytaj więcej

Kwartał niespotykanych strat dla banków

Wynik finansowy netto banków komercyjnych i spółdzielczych na koniec września 2022 r. wyniósł 5,5 mld zł, co w stosunku do poprzedniego miesiąca stanowiło spadek o 2,8 mld zł, czyli 33,5 proc. – informuje Komisja Nadzoru Finansowego w środowym komunikacie. W porównaniu z końcem września 2021 r., wynik sektora był niższy o 3,6 mld zł, czyli o 39,8 proc.

KNF podaje również, że w omawianym okresie 11 banków komercyjnych wykazało łączną stratę w wysokości 6 mld zł. Banki te miały ok. 17,9 proc. udziału w aktywach sektora, ok. 22,8 proc. udziału w portfelu kredytów i ok. 19,1 proc. udziału w portfelu depozytów.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Banki
Frankowicze górą. Z kim zwykle wygrywają?
Banki
Amerykański bank zwolnił pracowników, którzy udawali, że pracują
Banki
KNF wydał zgodę. Największy polski bank ma prezesa
Banki
Patryk Nowakowski: W Polsce jest olbrzymia konkurencja między bankami
Akcje Specjalne
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Banki
Jakie wyzwania stoją przed sektorem bankowym? Lista jest długa
Banki
Mariusz Łuczak: Hipoteka przez internet? To będzie możliwe