Materiał powstał we współpracy z Bankiem BPS

Grupowe wsparcie

Warto pamiętać, że większość banków spółdzielczych (choć nie wszystkie) działa w ramach zrzeszeń i systemów ochrony, co nie tylko ułatwia im wdrażanie innowacji, ale także stanowi dodatkową gwarancję stabilności finansowej.

Funkcjonowanie banków spółdzielczych w ramach zrzeszeń to wymóg ustawowy. Dzięki temu nawet te banki, które mają niewielkie kapitały własne i działają tylko w skali gminy, mogą korzystać z dobrodziejstw skali. Zrzeszenie BPS jest obecnie największym zrzeszeniem banków spółdzielczych w Polsce. Należy do niego 316 banków i Bank BPS. Bank BPS jako bank zrzeszający świadczy szeroki zakres usług dla banków spółdzielczych i równocześnie jest ich partnerem biznesowym i reprezentantem.

W ramach Zrzeszenia BPS działa także System Ochrony Zrzeszenia BPS. Jest to porozumienie o charakterze solidarnościowym, podobne do rozwiązań funkcjonujących w innych krajach Unii Europejskiej, którego uczestnikami są wszystkie banki należące do Zrzeszenia. System Ochrony stale monitoruje swoich uczestników. W ramach audytu kontrolowane są ryzyka poszczególnych banków spółdzielczych i w razie potrzeby prowadzone działania zaradcze. Banki uczestniczące w Systemie Ochrony zobowiązują się do wzajemnego gwarantowania płynności i wsparcia kapitałowego w sytuacjach kryzysowych. To dodatkowy, oprócz BFG, mechanizm skutecznie zabezpieczający stabilność banków spółdzielczych. W tym kontekście warto zwrócić uwagę, iż upadłości i przymusowe restrukturyzacje banków w Polsce w ostatnich latach dotyczyły banków spółdzielczych o słabej kondycji ekonomiczno-finansowej, które nie przystąpiły lub nie mogły przystąpić do Systemów Ochrony.

– W grupie wiele rzeczy można robić wspólnie, także spełniać niektóre wymogi regulacyjne, choćby te dotyczące płynności. Banki spółdzielcze, przystępując do Systemu Ochrony, zyskują przede wszystkim bezpieczeństwo swojej działalności. Ponieważ w Systemie Ochrony banki ponoszą solidarną odpowiedzialność za innych członków grupy, muszą mieć pewność dobrej sytuacji pozostałych banków. Przystąpienie do Systemu Ochrony wiąże się więc z koniecznością wykazania dobrej kondycji banku – tłumaczy Sławomir Czopur, prezes zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Funkcjonowanie Systemów Ochrony podlega ścisłemu nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, wydaje on także zgodę na utworzenie Systemu Ochrony po sprawdzeniu, czy spełnia on wszystkie wymagania ustawowe i wymogi bezpieczeństwa.

W Systemie Ochrony obowiązują wystandaryzowane reguły zarządzania ryzykiem. – Jednostka zarządzająca Systemem Ochrony stale monitoruje sytuację finansową banków-uczestników i pełni w nich funkcję audytu wewnętrznego. Banki mogą więc liczyć nie tylko na pomoc finansową, szczególnie kapitałową i płynnościową, ale także na fachowe doradztwo i pomoc w zrozumieniu coraz bardziej skomplikowanych przepisów – zaznacza Sławomir Czopur. Dodaje, że klienci mają zapewnioną gwarancję depozytów z BFG, tak jak w każdym banku działającym w Polsce, a dodatkowo gwarancję stabilności działania banków spółdzielczych, którą zapewnia System Ochrony. – To powoduje, że klienci mogą być o swoje oszczędności spokojni – mówi prezes Czopur.

Choć może się wydawać, że banki spółdzielcze działają lokalnie, to jednak jako grupa stanowią istotną siłę. Zagregowana suma bilansowa Grupy BPS to ponad 104 mld zł, grupa gromadzi 89 mld depozytów klientów, udzieliła ponad 45 mld zł kredytów, łączne fundusze własne przekraczają 7,4 mld zł. Stawia to Grupę BPS w pierwszej dziesiątce instytucji bankowych w Polsce. System Ochrony Zrzeszenia BPS dysponuje obecnie funduszem wsparcia kapitałowego opiewającym na ponad 700 mln zł. Zabezpieczenie płynności zapewnia utrzymywane stale minimum depozytowe w kwocie ponad 6,5 mld zł. Środki te pozwalają na zapewnienie stabilności nawet największego banku spółdzielczego w Zrzeszeniu, którego suma bilansowa wynosi 1,8 mld zł, a łączne kapitały 158 mln zł – informuje Bank BPS, który zrzesza banki spółdzielcze.

Lokalna działalność

Siłą działających w Polsce banków spółdzielczych jest ich lokalny charakter i bliskość klientów, których obsługują. – Koncentrujemy się na obsłudze trzech segmentów klientów: małych i średnich firm oraz mikroprzedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego i na finansowaniu rolnictwa. Ważny dla nas jest także klient indywidualny, dla którego ofertę wciąż rozwijamy, dostarczając nowoczesnych narzędzi do samodzielnej i zdalnej obsługi – podkreśla Artur Adamczyk, prezes zarządu Banku BPS.

W jego ocenie długa historia bankowości spółdzielczej w Polsce pokazuje, że umieją dostosować się do zmieniających się realiów i potrzeb klientów. 140 lat temu bank spółdzielczy finansował początki przemysłu naftowego w Gorlicach, a dziś firmę piszącą aplikacje na smartfony albo dostarczającą elektryczne hulajnogi i skutery do miast. Te wszystkie biznesowe inicjatywy łączy jeden spójny element – rodzą się lokalnie i tam znajdują partnera do finansowania, którym jest bank spółdzielczy. Razem z przedsiębiorcami banki spółdzielcze budują lokalny ekosystem, rozwijają gospodarczo swój region. To nasza przewaga konkurencyjna – zaznacza Artur Adamczyk.

Materiał powstał we współpracy z Bankiem BPS