fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca sezonowa: kiedy nie można zatrudnić na umowę cywilną

Rzeczpospolita
Umowa cywilna nie może być wykonywana w warunkach wskazujących na pracownicze zatrudnienie. Ta generalna kodeksowa zasada obowiązuje również w sezonie
W większości przypadków ta sama praca może być wykonywana zarówno w ramach umowy cywilnoprawnej, jak i etatowego zatrudnienia. Z zasady oferujący pracę i kandydat mogą wspólnie wybrać tę formę współpracy, która będzie dla nich najkorzystniejsza – umowę o pracę, umowę cywilnoprawną czy np. świadczenie usług przez samozatrudnionego (jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą).Jednak w pewnych okolicznościach, ze względu na rodzaj pracy i specyficzne warunki organizacyjne jej wykonywania, przepisy zobowiązują firmę do zastosowania umowy o pracę. Ma to na celu ochronę interesów strony z natury rzeczy słabszej ekonomicznie – pracownika wykonującego pracę najemną (por. art. 22 § 11 i 12 kodeksu pracy, art. 281 pkt 1 k.p., art. 218 kodeks karny). Nie ma natomiast regulacji prawnych zakazujących stosowania umowy o pracę w sytuacji, gdy ze względu na warunki świadczenia pracy (praca świadczona samodzielnie, bez konieczności kooperacji i podporządkow...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA