fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Microsoft przegrał przed Sądem UE

Dziennik Wschodni, Maciej Kaczanowski Maciej Kaczanowski
Amerykański potentat informatyczny musi zapłacić 860 milionów EUR za stosowanie zbyt wysokich opłat licencyjnych wobec konkurencji - orzekł dziś Sąd Unii Europejskiej
Sąd zasadniczo utrzymał w mocy decyzję Komisji nakładającą okresową karę pieniężną na Microsoft za niezezwolenie jej konkurentom na dostęp, na rozsądnych warunkach, do informacji dotyczących interoperacyjności (sygn. T-167/08).

... działania Microsoft

24 marca 2004 r. Komisja wydała decyzję stwierdzającą, że przedsiębiorstwo Microsoft dopuściło się nadużycia swojej pozycji dominującej, polegającej na odmowie ujawnienia swoim konkurentom w latach 1998 - 2004 określonych informacji technicznych oraz na nieudzielaniu zgody na korzystanie z nich w celu opracowania i wprowadzenia na rynek konkurencyjnych systemów operacyjnych dla serwerów grup roboczych.
W konsekwencji Komisja nałożyła na Microsoft grzywnę i zarządziła, aby przedsiębiorstwo udostępniło niezbędne informacje oraz zezwoliło na korzystanie z nich na rozsądnych warunkach i w sposób niedyskryminacyjny. Ponadto przewidziano wyznaczenie niezależnego przedstawiciela, opłacanego przez Microsoft, uprawnionego do otrzymania informacji, dostępu do dokumentów, jak również dostępu do kodu źródłowego odpowiednich produktów Microsoft.
W lipcu 2006 r. Komisja nałożyła na Microsoft okresową karę pieniężną, gdyż uznała, że Microsoft nie zastosowało się do decyzji z 2004 r., ponieważ nie dostarczyło ścisłej i kompletnej wersji informacji dotyczących interoperacyjności za okres od grudnia 2005 r. do czerwca 2006 r., zaś żądane przez przedsiębiorstwo stawki wynagrodzenia za udostępnienie tych informacji były zbyt wysokie.
W wyroku wydanym 17 września 2007 r. sąd - w zasadniczym zakresie - utrzymał w mocy decyzję z 2004 r. Niemniej jednak, stwierdził w części nieważność artykułu decyzji dotyczącego niezależnego przedstawiciela (sygn. T-201/04).
Z uwagi na to, iż od 21 czerwca 2006 r. do 21 października 2007 r., zaproponowane przez Microsoft stawki opłat za dostęp do informacji technicznych, również miały charakter nieracjonalny - 27 lutego 2008 r. na amerykańskie przedsiębiorstwo nałożono nową okresową karę pieniężną w wysokości 899 milionów EUR.
Microsoft wystąpiło do Sądu UE z żądaniem stwierdzenia nieważności tej decyzji bądź jej uchylenia, albo obniżenia okresowej kary pieniężnej.

... nieco mniejsza kara

W wydanym dzisiaj wyroku, Sąd Unii Europejskiej zasadniczo utrzymał w mocy decyzję Komisji i oddalił wszystkie argumenty Microsoftu mające na celu stwierdzenie nieważności.
- Mając na uwadze zasady oceny opracowane przez Microsoft i Komisję – Microsoft było w stanie oszacować, czy żądane przez to przedsiębiorstwo do 21 października 2007 r. stawki wynagrodzenia w zamian za udostępnienie informacji dotyczących interoperacyjności miały racjonalny charakter w rozumieniu decyzji z 2004 r. - argumentował sąd.
Niemniej jednak, sąd uznał za konieczne obniżenie kwoty okresowej kary pieniężnej z 899 do 860 milionów EUR uwzględniając to, że Komisja zezwoliła Microsoft na utrzymanie do 17 września 2007 r. ograniczeń w zakresie wprowadzenia na rynek produktów „open source".
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA