fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wydatki na opcje walutowe – kiedy są kosztem

Rzeczpospolita
Wydatki poniesione z tytułu wcześniejszego zamknięcia opcji walutowych nie są kosztem uzyskania przychodu. To dlatego, że nie następuje realizacja prawa z opcji
Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny 29 maja 2012 r. (II FSK 2330/10).Spółka świadczy usługi w zakresie projektowania oraz budowy dróg, autostrad i kolei na terenie Unii Europejskiej. Wynagrodzenie za zrealizowanie projekty jest ustalane w euro. W celu zabezpieczenia wysokości przychodów spółka zawarła umowę opcji walutowych.Zmiany kursów walut spowodowały jednak, że spółka poniosła znaczne koszty związane z realizacją przez bank uprawnienia z wystawioną opcją call i zamknięciem części kontraktów. Niezrealizowane kontrakty zostały rozliczone na dzień zamknięcia opcji.Po stronie spółki powstało zobowiązanie, którego nie mogła spłacić. Zawarła więc ugodę z bankiem. Zgodnie z nią część wierzytelności została rozłożona na oprocentowane roczne raty, a część umorzona (wraz z odsetkami).Spółka złożyła wniosek o interpretację. Zapytała, czy wartość zobowiązania z tytułu zamknięcia opcji walutowych jest kosztem podatkowym. Organ wyjaśnił, że tylk...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA