fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Odpowiedzialność doradcy podatkowego za błędy na rzecz podatnika

Gdy doradca podatkowy popełni błąd, jego skutki będą obciążały przedsiębiorcę. To od niego fiskus zażąda całej należności z odsetkami. Doradca nie jest jednak bezkarny. Może ponieść odpowiedzialność cywilną i karną za swoje niedopatrzenia
W Polsce usługi w zakresie zarówno doradztwa prawnego, jak i księgowości świadczy szerokie grono profesjonalistów (zwłaszcza doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni, biegli rewidenci i podmioty świadczące usługi w zakresie prowadzenia biur rachunkowych – zwani w dalszej części doradcami).Oczywiście każdy podmiot trudniący się profesjonalnym świadczeniem usług prawnych i księgowych musi spełniać szereg wymogów, określonych przepisami ustawowymi lub korporacyjnymi, jak na przykład zasady etyki.Z tego katalogu wymagań, jednym z najważniejszych, z punku widzenia bezpieczeństwa obsługiwanych podmiotów, jest obowiązek stałego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz zawarcia i regularnego opłacania składek na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  Pierwszy ze wskazanych wymogów zobowiązując doradców do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, daje  niejako gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług. Natomiast obowiązek wykupieni...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA