fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Gdy pracownik zwraca pensję, trzeba czasem wyzerować składkę ZUS

Rzeczpospolita
Jeśli podwładny otrzymał zawyżone wynagrodzenie i oddaje je pracodawcy, zwrot powinien następować w kwocie netto powiększonej o zaliczkę na podatek dochodowy. Wpływa to też na inne rachunki
W miesiącu oddania niesłusznie otrzymanych pieniędzy należy pomniejszyć podstawę opodatkowania podwładnego o wartość zwróconej kwoty. Niekiedy spowoduje to też konieczność ograniczenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatkowej.Jaki dochód Przy zwrocie bezpodstawnie wypłaconego wynagrodzenia zakład ma obowiązek właściwie to rozliczyć. W pierwszej kolejności należy pamiętać o art. 41b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej ustawa o PIT).W myśl tego przepisu jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które wcześniej zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, przy ustalaniu wysokości podatku (zaliczek) płatnicy odejmują od dochodu kwotę dokonanych zwrotów, łącznie z pobranym podatkiem (zaliczką).Ta regulacja przesądza o tym, że pracownik powinien oddać firmie kwotę netto niesłusznie otrzymanej pensji, powiększoną o zaliczkę na podatek. Gdyby zwrot na...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA