fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

O ulgę meldunkowej warto walczyć przed sądem

Osoby, które zaskarżą interpretację dotyczącą ulgi w odniesieniu do gruntu, mają duże szanse na wygraną. Ci, którzy zapłacili już podatek, mogą wystąpić o zwrot nadpłaty
Przepisy ustawy o PIT przewidują ogólną zasadę, że osoba sprzedająca nieruchomość jest zwolniona z podatku po pięciu latach od jej nabycia. Termin ten liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym stała się właścicielem nieruchomości.
Daniny można uniknąć, nawet jeśli nie upłynęło jeszcze pięć lat, stosując inne przewidziane w przepisach preferencje. Dla nieruchomości kupionych lub otrzymanych w spadku lub darowiźnie między
1 stycznia 2007 a 31 grudnia 2008 była to ulga meldunkowa. Uwalniała od daniny  osoby, które były zameldowane w zbywanej nieruchomości na pobyt stały przez co najmniej 12 miesięcy.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym w latach 2007 – 2008 prawo do zwolnienia z podatku jest uzależnione od  spełnienia łącznie dwóch warunków:
– zameldowania na pobyt stały nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia,
– terminowego złożenia w urzędzie skarbowym oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia.
Ulga meldunkowa dotyczy sprzedaży nieruchomości nabytych w latach 2007 – 2008
Przepisy dotyczące tej preferencji budziły jednak wiele wątpliwości, gdy miały być zastosowane do sprzedaży nieruchomości składających się z budynku i gruntu lub z budynku z udziałem w gruncie. Organy podatkowe uznawały dotychczas, że sprzedający nieruchomość musi wydzielić z ogólnej ceny wartość gruntu lub udziału w gruncie i od tej kwoty zapłacić podatek, nawet gdy zysk ze  sprzedaży związanego z nim budynku jest zwolniony z daniny na podstawie ulgi meldunkowej. W praktyce oznacza to spory problem, gdyż w cenie za nieruchomość nie wyodrębnia się zwykle wartości  ziemi.
Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął tę kwestię na korzyść podatników w uchwale z 2 kwietnia 2012 r. (II FPS 3/11). NSA opowiedział się za szerszą, celowościową wykładnią dotyczącą stosowania tej preferencji. Oznacza to, że ulga meldunkowa w stanie prawnym obowiązującym w latach 2007 – 2008 obejmowała nie tylko przychody z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w nim, ale również ze zbycia gruntu, na którym budynek ten został postawiony.
Sąd argumentował, że grunt i stojące na nim budynki stanowią całość nieruchomości i nie mogą być przedmiotem odrębnej sprzedaży. Analogicznie więc ulga meldunkowa nie może przysługiwać odrębnie dla jednej tylko części składowej nieruchomości.
Dominika Dragan-Berestecka, doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy, zaznacza, że korzystna uchwała NSA daje szansę na odzyskanie nadpłaconej daniny przy rozliczaniu dochodu ze sprzedaży mieszkania w ramach ulgi meldunkowej.
– Podatnicy mogą występować o zwrot nadpłaty, powołując się na uchwałę NSA. O taki zwrot mogą występować także te osoby, które otrzymały niekorzystne interpretacje – nie są one wiążące ani dla podatnika, ani dla organu podatkowego. Nie można jednak wykluczyć tego, że organy podatkowe w dalszym ciągu będą odmawiać zwrotu nadpłaty i zainteresowani swoich racji będą musieli dochodzić w sądzie – mówi Dominika Dragan-Berestecka.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA