fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja

Dla inżyniera, matematyka, chemika

Dla maturzystów interesujących się przedmiotami ścisłymi oraz zagadnieniami inżynieryjnymi idealnym rozwiązaniem są tzw. kierunki zamawiane
To rządowy program, który ma zachęcić młodych ludzi do studiów w dziedzinach, które są strategiczne z punktu widzenia gospodarki kraju. Są to przeważnie kierunki studiów z dziedzin technicznych, przyrodniczych oraz matematycznych. Ich wybór daje bardzo duże prawdopodobieństwo znalezienia dobrze płatnej pracy, niekiedy jeszcze w trakcie trwania nauki. Ale już sam proces studiowania jest o wiele bardziej atrakcyjny niż na większości tradycyjnych kierunków.
Dlaczego? Przede wszystkim program zakłada motywacyjne stypendia dla najlepszych studentów. Mogą oni liczyć na comiesięczne wsparcie w wysokości 1000 zł. Rządowe pieniądze trafiły także do uczelni, aby podnieść atrakcyjność nauki na tych kierunkach. Dlatego studenci mogą liczyć na kursy wyrównawcze z matematyki i fizyki, dodatkowe kursy językowe.
Nauka prowadzona jest także w ramach obozów naukowych. Wykłady prowadzą wybitni naukowi specjaliści, także zagraniczni, oraz praktycy pracujący w instytucjach finansowych, informatycznych czy laboratoriach.
Obok wykładów i ćwiczeń, studenci mogą też liczyć na kursy, które dadzą im dodatkowe kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe. Wydziały prowadzące kierunki zamawiane o wiele ściślej pracują z przedsiębiorcami staże, praktyki czy wyjazdy studyjne do firm, mają na celu pomóc studentom znaleźć w nich zatrudnienie. Studenci mogą też liczyć na finansowanie wyjazdów na konferencje naukowo-techniczne.
Przykłady? Kierunek budownictwo na krakowskiej AGH oferuje dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki oraz chemii. 15 najlepszych studentów ma zagwarantowany płatny staż w firmach budowlanych i projektowych. Do tego dodatkowy kurs język angielskiego realizowany w 10 -osobowych grupach, zajęcia komputerowe z praktycznej obsługi wykorzystywanych w budownictwie programów. 35 studentów najlepszych na I roku otrzymuje 800 zł stypendium motywacyjnego, które jest niezależne od stypendium naukowego.
Politechnika Częstochowska na kierunku mechanika i budowa maszyn wręcza najlepszym swoim studentom aż 1000 zł stypendium motywacyjnego. Ale obok tego studenci tego kierunku wizytują zakłady Rolls-Royce 'a czy WSK Rzeszów. Praktyki przemysłowe realizowane są w General Electrics czy PZL Świdnik. Wykładowcami są praktycy z takich firm jak TRW Automotive – światowy lider w dziedzinie motoryzacyjnych systemów bezpieczeństwa.
Politechnika Wrocławska na kierunku informatyka oferuje zindywidualizowany tryb nauki. Do tego kursy rozwijające umiejętności kierownicze oraz zarządzania przedsiębiorstwem, a także staże w takich firmach jak Google, HP, Volvo IT, IBM , Siemens czy Asseco. Wykłady prowadzą eksperci z brytyjskich, amerykańskich i japońskich uczelni.
Studenci otrzymują też możliwość zdobycia certyfikatu PRINCE2 potwierdzającego zdolność kierowania projektem. Gdyby to samo chcieli zrobić na płatnym kursie, musieliby zapłacić blisko 3 tys.  tys. zł.
Program studiów zamawianych trwa od 2009 r., Co roku resort nauki i szkolnictwa wyższego ogłasza konkurs, do którego zgłaszają się uczelnie ze swoimi ofertami. Rozstrzygnięcie najnowszej edycji zostanie ogłoszone w przyszłym miesiącu. Wtedy dowiemy się,  jakie nowe kierunki i na jakich uczelniach rozpoczną kształcenie w trybie zamawianym w nadchodzącym roku akademickim.
Wciąż aktualna jest oferta studiów wyłonionych w poprzednich edycjach konkursu. Informacje o nich można znaleźć na stronach uczelni, które w większości mają osobną zakładkę „kierunki zamawiane". Dokładne dane można też znaleźć na stronie www.kierunki-zamawiane.pl.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA