fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kościół

Starcie o pieniądze duchownych

Abp Józef Michalik uważa, że relacje państwo – Kościół powinno się regulować według konkordatu
Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Biskupi chcą rozmów z rządem o całym systemie finansowania Kościoła, a nie tylko o Funduszu Kościelnym
Episkopat zdecydował wczoraj, że chce rozmawiać z rządem nie tylko o przekształceniu Funduszu, ale o całościowym uregulowaniu kwestii związanych z finansowaniem działań Kościoła na rzecz społeczeństwa.

– Zobowiązuje do tego obie strony – państwo i Kościół – konkordat, którego art. 22 do dziś nie został wypełniony – powiedział abp Stanisław Budzik, przewodniczący kościelnej komisji konkordatowej. Podkreślił, że w Polsce konieczne są systemowe rozwiązania, analogicznie jak w innych krajach.

Wbrew temu, co próbuje się wmówić opinii publicznej w Polsce, społeczna działalność Kościoła w licznych państwach Unii Europejskiej jest dofinansowywana w stopniu wyższym niż u nas. Z raportu przygotowanego przez KAI wynika, że w krajach UE obowiązuje w tej dziedzinie kilka zasad.

- Lekcje religii w szkołach są obowiązkowe lub dobrowolne, ale zawsze finansowane przez państwo. Obowiązkowe lekcje religii są w szkołach w Austrii, na Słowacji, w Danii, Grecji, W. Brytanii. W Niemczech, Hiszpanii, Belgii, Włoszech, Irlandii, Czechach, Finlandii, na Węgrzech katecheza w szkołach jest fakultatywna albo dobrowolna. We Francji płacą rodzice i Kościół.

- Dofinansowanie w całości lub niemal w całości szkół wyznaniowych. W pełni finansowane są na Słowacji, w Irlandii (poza budową nowych budynków, gdzie wkład państwa wynosi 80 proc.), w W. Brytanii (należące do Kościoła anglikańskiego). Koszty zatrudnienia personelu szkół wyznaniowych państwo ponosi np. w Austrii, Belgii, Hiszpanii, a także we Francji.
Uniwersytety katolickie finansowane są z budżetu, np. w Hiszpanii, na Słowacji. Tam, a także w Austrii, Grecji państwo utrzymuje wydziały teologii katolickiej na państwowych uniwersytetach.
- Państwo pokrywa koszty utrzymania kapelanów. Kapelani wojskowi finansowani są z budżetu np. w Austrii, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Irlandii, na Węgrzech. We Francji, Hiszpanii, Irlandii państwo opłaca także kapelanów w placówkach służby zdrowia i w więzieniach, we Włoszech – w więzieniach.
- Ulgi podatkowe dla podmiotów kościelnych, także z działalności gospodarczej. Darowizny na rzecz Kościoła zwolnione są z podatku np. w Austrii, Irlandii, Słowacji, Grecji, w Niemczech. Zwolnienia albo ulgi od podatku z działalności gospodarczej istnieją na Węgrzech, w Belgii,  Finlandii (Kościoły luterański i prawosławny), we Włoszech.  Wyłączenie spod opodatkowania dochodów uzyskiwanych z własności budynków bądź ich części, w których odprawiane są nabożeństwa.
- Środki państwowe na remonty kościelnych zabytków. We Francji (budynki sprzed 1905 roku),  Czechach, na Węgrzech, Danii, Szwecji, W. Brytanii.
- Finansowanie działalności społecznej i kulturalnej instytucji kościelnych odbywa się na równi z innymi organizacjami pożytku publicznego. W kilku krajach UE państwo wypłaca duchownym wynagrodzenia (Słowacja, Czechy, Grecja (prawosławni), Belgia, Dania (pastorzy luterańscy), na Węgrzech księżom w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców), w kilku innych fiskus ściąga podatek kościelny (Niemcy, Austria, Szwecja, Dania) albo przekazuje Kościołom sumy odpisane od podatku dochodowego (Węgry – 1 proc., Włochy – 0,8 proc., Hiszpania – 0,5 proc.).

Komisja wspólna

Dziś rozpocznie się spotkanie Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu, minister administracji i cyfryzacji Michał Boni ma przedstawić projekt płacenia ubezpieczeń części duchownych nie z Funduszu Kościelnego, ale samodzielnie przez Kościół.  Tematem spotkania będzie też zapowiedziana przez rząd redukcja etatów w ordynariacie polowym oraz rozporządzenie MEN, w wyniku którego z ramowego programu nauczania zniknęła katecheza. Wprawdzie minister Krystyna Szumilas zapewniła, że katecheza nadal będzie finansowana  z budżetu, ale episkopat upomina się o taki zapis w rozporządzeniu, aby samorządy i dyrektorzy szkół nie mieli wątpliwości.
—kai
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA