fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urząd musi odnieść się do dowodów przedstawionych przez podatnika

Sąd nie może utrzymać w mocy decyzji organu, jeśli w postępowaniu nie ocenił on dowodów przedstawionych przez podatnika i nie umieścił ich w aktach sprawy
Tak orzekł WSA w Lublinie 16 listopada 2007 r. (I SA/Lu 462/07).Sprawa dotyczy spółki prowadzącej działalność gospodarczą w Polsce oraz posiadającej zakład w Niemczech. Podczas kontroli organy skarbowe wykryły, że spółka zaniżyła wysokość VAT, nie uwzględniając w deklaracji trzech faktur. Organ wydał decyzję korygującą podatek należny. Spółka odwołała się od tej decyzji, podnosząc, że usługi wskazane w fakturach wykonał niemiecki zakład i tam też zapłacono podatek, a faktury w Polsce zostały wystawione omyłkowo.Organ odwoławczy nie zaakceptował jednak tej argumentacji, uznając, że skoro w fakturach jako sprzedawca została ujawniona spółka, to ona też powinna była zapłacić podatek. Utrzymał więc w mocy decyzję pierwszej instancji. Spółka wniosła skargę do WSA, w której powtórzyła swoje stanowisko co do braku obowiązku zapłaty podatku w Polsce, ponadto wskazała, że w kwestii zapłaty CIT wynikającego ze wspomnianych faktur polskie org...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA