fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja

Toruń i Lublin mają najlepsze szkoły w Polsce

Liceum Akademickie UMK kładzie duży nacisk na pracę zespołową. Na zdjęciu lekcja fizyki
Fotorzepa, Roman Bosiacki Roman Bosiacki
Liceum Akademickie UMK oraz Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina najlepiej kształcą młodych ludzi
Po raz 14. dziennik "Rzeczpospolita" i miesięcznik "Perspektywy" ogłaszają ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych.
Nasz ranking jest jedynym takim zestawieniem w kraju. Dlaczego? Bo pokazujemy szkoły, w których uczniowie osiągają najlepsze wyniki na maturze, odnoszą sukcesy na olimpiadach przedmiotowych oraz mają dobrą opinię wśród kadry akademickiej.

Wyjątkowa szkoła

– Wielość tych kryteriów daje dobre odwzorowanie rzeczywistości – mówi prof. Jan Łaszczyk, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, przewodniczący kapituły ogólnopolskiego rankingu szkół ponadgimnazjalnych 2012.
Kapituła podtrzymała wprowadzoną w 13. edycji rankingu zasadę, że w głównych zestawieniach osobno oceniane są licea i technika. Tak wyłoniliśmy dwie najlepsze szkoły w Polsce: Liceum Akademickie w Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie. Toruńskie liceum obroniło pierwsze miejsce na podium. To wyjątkowa szkoła, która założona została przy uniwersytecie, by z pomocą nauczycieli akademickich i z wykorzystaniem autorskich programów nauczania kształcić zdolną młodzież. Z kolei Technikum Elektroniczne awansowało na najwyższe miejsce na podium wśród techników z ubiegłorocznej siódmej lokaty. Elżbieta Hanc, dyrektorka Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie, podkreśla, że to zasługa przede wszystkim nauczycieli i uczniów, którzy tworzą atmosferę sprzyjającą podnoszeniu wyników.

Naukowy  Mount Everest

Oprócz głównych zestawień najlepszych liceów i techników prezentujemy też podrankingi maturalne. O pozycji w nich decydowały wyniki egzaminów maturalnych w maju 2011 r. W tej kategorii wśród liceów wszystkie trzy pierwsze miejsca na podium należą do szkół warszawskich, a najlepsze jest XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika. – Nauka w naszej szkole to jak zdobywanie Mount Everestu – mówi Barbara Dąbrowska, wicedyrektorka XXXIII LO. – Uczenie się biologii czy chemii w języku angielskim dla przeciętnego ucznia jest trudne, ale nasza młodzież wie, czego chce. Wielu naszych absolwentów studiuje w Wielkiej Brytanii albo w Stanach Zjednoczonych – dodaje. Wśród techników najlepsze wyniki na maturze uzyskali uczniowie Technikum Łączności nr 14 w Zespole Szkół Łączności w Krakowie. Jego dyrektor Antoni Borgosz żartuje, że wysokie noty w szkole osiągane są dzięki dyscyplinie, która wyraża się w jasno określonych i przestrzeganych zasadach, np., że nie można się spóźniać. – Technikum nazywane jest klasztorem męskim o zaostrzonej regule – śmieje się Antoni Borgosz. W odrębnym zestawieniu wyróżniamy szkoły, których uczniowie odnoszą sukcesy na olimpiadach przedmiotowych. W tym zestawieniu pierwsza lokata przypadła toruńskiemu Liceum Akademickiemu UMK.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA