fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja

Jedyne takie w Polsce

Rzeczpospolita
Politechnika Rzeszowska. Laboratorium do badania materiałów dla przemysłu lotniczego kosztowało ponad 27 milionów złotych. Wyposażone w najlepszą aparaturę jest najnowocześniejsze w Polsce
Swoje projekty naukowo-badawcze będą w laboratorium realizować uczelnie zrzeszone w centrum Zaawansowanych Technologii Aeronet – Dolina Lotnicza, Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CAMAT oraz firmy zajmujące się produkcją lotniczą skupione w Stowarzyszeniu Grupy Producentów Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza, w tym wytwórca jednostek napędowych dla lotnictwa WSK PZL-Rzeszów SA.
W badaniach będą uczestniczyć współpracujący ze sobą naukowcy z politechnik: Rzeszowskiej, Warszawskiej, Śląskiej, Lubelskiej, a także z Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie oraz Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. – W laboratorium będą opracowywane najnowocześniejsze w świecie technologie dostępne jedynie gigantom z branży lotniczej. Będą wytwarzane m.in. monokryształy do produkcji „gorących” części silników lotniczych, które muszą wytrzymywać temperaturę około 1000 stopni – mówi dr hab. inż. Krzysztof Kubiak z Katedry Materiałoznawstwa Politechniki Rzeszowskiej. Obecnie w laboratorium naukowcy opracowują technologie odlewania elementów silników lotniczych metodami krystalizacji kierunkowej, w szczególności wytwarzania monokryształów z nadstopów niklu; pokryć żaroodpornych i żarowytrzymałych na elementach turbin silników lotniczych czy obróbki skrawaniem z dużą prędkością (HSM). W najbliższych latach prace badawcze nad nowymi typami powłok żarowytrzymałych oraz procesami technologicznymi dla krytycznych elementów silnika lotniczego będą się koncentrowały m.in. na opracowaniu technologii wytwarzania tzw. dyfuzyjnych powłok aluminidkowych modyfikowanych innymi pierwiastkami, m.in. Pt, Y, Hf, Cr, Si, co zwiększa odporność na wysoką temperaturę. Opracowywane będą także powłoki antyerozyjne i powłokowe bariery cieplne, aby poprawić właściwości eksploatacyjne silników. – W laboratorium prowadzone będą również kursy szkoleniowe i seminaria naukowe przeznaczone dla pracowników przemysłu, a także badania i pomiary atestacyjne zlecane przez przemysł. Będziemy się zajmować promocją i upowszechnianiem osiągnięć nauki i techniki w zakresie nowych technologii materiałowych i ich wdrażaniem w przedsiębiorstwach przemysłu lotniczego zrzeszonych w Dolinie Lotniczej – mówi Krzysztof Kubiak. Naukowcy będą prowadzić także badania rozwojowe oraz prace stosowane związane bezpośrednio z produkcją w zakresie doboru i technologii materiałowych zainteresowanych przedsiębiorstw przemysłu lotniczego, regionu Podkarpacia i całego kraju. Zaplanowali już działania na najbliższe lata. Będą wykonywane badania mikrostruktury warstwy wierzchniej elementów zespołów napędowych silników lotniczych uzyskanej podczas obróbki skrawaniem z dużą prędkością, badania związane z nowoczesnymi technikami łączenia elementów metalowych, na przykład rodzaju oraz jakości połączeń tzw. konstrukcji inteligentnych, przedsięwzięcia dotyczące wytwarzania elementów i podzespołów z blach metodami przeróbki plastycznej na zimno, badania dotyczące wytwarzania elementów i podzespołów z rurek z zastosowaniem technologii lutowania, określenie oddziaływania materiałów, związków chemicznych i substancji stosowanych w procesach wytwarzania na środowisko naturalne. – Realizacja tych zadań pozwoli osiągnąć najwyższy poziom technologiczny niezbędny do rozszerzenia współpracy z czołówką światowych wytwórców silników lotniczych – przekonuje.
Laboratorium jest podzielone na siedem pracowni: pracownię badań właściwości mechanicznych, pracownię metalograficzną, pracownię mikroskopii elektronowej, pracownię analizy składu chemicznego, pracownię przemian fazowych, pracownię wytwarzania odlewów metodą kierunkowej krystalizacji i monokrystalizacji, pracownię wytwarzania warstw metodą CVD. Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego otwarto 19 września. Inicjatorem przedsięwzięcia jest profesor Krzysztof J. Kurzydłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który podczas wizyty jesienią 2003 roku w WSK PZL-Rzeszów SA i spotkania z wykonawcami projektów z Politechniki Warszawskiej, Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Rzeszowskiej przedstawił nową wizję współpracy z zakładami przemysłu lotniczego. Prof. Kurzydłowski zaproponował wówczas zbudowanie nowoczesnej bazy badawczo-technologicznej na uczelni położonej w centrum regionu przemysłu lotniczego w kraju, czyli na Politechnice Rzeszowskiej. W styczniu 2004 roku rozpoczęły się prace. Laboratorium kieruje prof. Jan Sieniawski. Na budowę zostały przeznaczone pieniądze z Unii Europejskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie ponad 25 milionów złotych. Około 2 milionów złotych przekazał zarząd urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie. Więcej informacji na stronie laboratorium www.labmat.prz.edu.pl. Politechnika Rzeszowska kształci ponad 12 tysięcy studentów na 16 kierunkach studiów. Są to: automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, fizyka techniczna, informatyka, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, lotnictwo i kosmonautyka, matematyka, mechanika i budowa maszyn, technologia chemiczna, towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie. Prawo nadawania stopnia doktora mają cztery wydziały: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa – stopnia doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, mechaniki, Wydział Chemiczny – stopnia doktora nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej, inżynierii chemicznej, Wydział Elektrotechniki i Informatyki – stopnia doktora nauk technicznych w zakresie elektrotechniki. Prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych ma Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa w zakresie budowy i eksploatacji maszyn.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA