fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Menedżer jest podatnikiem, gdy odpowiada za szkody u klientów

Usługi zarządzania są z reguły nieopodatkowane VAT. Inaczej będzie, gdy menedżer ponosi odpowiedzialność za swoje działania wobec kontrahentów spółki
Ogólna zasada jest taka: podatnikiem VAT jest osoba wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą. Dotyczy to nie tylko zarejestrowanych przedsiębiorców. Działalność gospodarcza – w świetle ustawy o VAT – to wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców. Podatnikiem VAT można być także wtedy, gdy „czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy”.Niektóre usługi są jednak z tej działalności wyłączone. Nie będzie podatnikiem VAT osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Nie powinny być także osoby, które uzyskują przychody wymienione w art. 13 pkt 2 – 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof). Są to m.in. menedżerowie, których wynagrodzenie zaliczane jest do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 9 updof). Nawet wtedy, gdy zarejestrowali własną firmę. Ich przychody rozlicza więc zarządzana spółk...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA