fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Zwolnienie ze składek tylko dla rencisty

Pracuje dla nas zleceniobiorca, który uzyskał orzeczenie, że jest niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym od września 2011. Do tej pory opłacaliśmy za niego składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotną. Pracuje w innej firmie na podstawie umowy o pracę, ale na 1/3 etatu i zarabia 600 zł miesięcznie. Czy na podstawie uzyskanego orzeczenia możemy przestać opłacać za niego składki?
Orzeczenie o niepełnosprawności nie wpływa na to, jakim ubezpieczeniom podlega zleceniobiorca. Sytuacja zmieniłaby się, gdyby uzyskał on rentę z tytułu niezdolności do pracy.
Prawo do takiego świadczenia może mu jednak przysługiwać po spełnieniu warunków dotyczących m.in. stażu pracy oraz uznania, że w jakimś stopniu jest niezdolny do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie. Osoby uprawnione do emerytury lub renty mogą skorzystać z uprzywilejowanych zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, a raczej ze zwolnienia z obowiązku ich opłacania. Takie prawo mają wówczas, gdy jednocześnie pracują na podstawie umowy o pracę oraz kontraktu cywilnego, do którego mają zastosowanie przepisy dotyczące zlecenia.
Nie ma wówczas zastosowania ograniczenie, że przychody ze zlecenia są wolne od składek społecznych tylko wówczas, gdy wynagrodzenie z umowy o pracę jest przynajmniej równe kwocie minimalnego wynagrodzenia. Od przychodów osiąganych przez emeryta lub rencistę ze zlecenia nie trzeba potrącać składek na ubezpieczenia społeczne niezależnie od etatu i pensji z angażu. Jedyną obowiązkową składką z umowy cywilnej jest zdrowotna.  Zobacz serwisy: » Dobra Firma » Kadry i płace » ZUS » Składki ZUS » Niepełnosprawni » Dobra Firma » Kadry i płace » Niepełnosprawny w firmie » Dobra Firma » Kadry i płace » ZUS » Składki ZUS » Kto i od jakiej umowy płaci składki » Umowa zlecenia
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA