fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Jak wykupić mieszkanie od gminy

Niższe bonifikaty przy wykupie mieszkań komunalnych w Warszawie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.
www.sxc.hu
Mieszkanie od gminy można wykupić z wysokim upustem. Czasami jednak trzeba go zwrócić
Większość miast sprzedaje swoje lokale najemcom z bardzo wysokimi bonifikatami. Nikt jednak nie może zmusić władz miasta, by wyzbyły się lokalu wbrew swojej woli. Skargi i ponaglenia najemców na nic się zdadzą.
Jest więc inaczej niż w spółdzielniach mieszkaniowych. Tam lokatorowi przysługuje roszczenie o przekształcenie, a zarząd spółdzielni musi przenieść własność mieszkania, jeśli zainteresowany spełni wszystkie warunki zawarte w przepisach. Jeśli spółdzielnia tego nie zrobi, chętny do wykupu może wystąpić w tej sprawie do sądu, a jego wyrok zastąpi oświadczenie woli spółdzielni. Takiego roszczenia dla najemców lokali komunalnych nie ma. Jeżeli gmina zdecyduje się na sprzedaż, to sama występuje do najemcy z propozycją wykupu lokalu (tak mówi art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami).
Wykup nie jest obowiązkowy, ale warto z niego skorzystać. Status właściciela gwarantuje bowiem między innymi, że gdyby w przyszłości pojawili się dawni właściciele i zażądali zwrotu budynku, to wykupionego lokalu miasto im nie odda, najwyżej wypłaci odszkodowanie. Uwaga! Jeżeli jednak już takie roszczenia zostały zgłoszone, gmina nie ma prawa sprzedać lokalu najemcy, dopóki stan prawny nieruchomości nie zostanie wyjaśniony. Najemca chcący wykupić lokal, w którym mieszka, musi pamiętać, że warunki nabycia mieszkań komunalnych nie są jednolite. Zasady ogólne unormowane zostały w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.), a kwestie szczegółowe dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych zawarte są w uchwałach władz lokalnych. Zwykle uchwały opublikowane są na stronach internetowych miast. Spokojnie więc można się z nimi przed podjęciem decyzji zapoznać. Gminy zazwyczaj proponują najemcom bonifikaty. Same też ustalają ich wysokość. Najczęściej wynosi ona od 80 do 95 proc. wartości lokalu. Wysokość bonifikaty gminy uzależniają od różnych czynników. Niektóre zwracają uwagę na stan techniczny budynku i mieszkania, inne np. na to, jak długo chętny do wykupu jest najemcą. Ważne jest także położenie budynku – czy leży w centrum miasta, czy też jego peryferiach. Uwaga! Najemca musi oddać bonifikatę, jeżeli sprzeda lokal przed upływem pięciu lat od daty jego nabycia. Najemcy przysługuje prawo pierwszeństwa wykupu  lokalu Upustu nie trzeba będzie jednak oddawać, jeżeli pieniądze zostaną w ciągu 12 miesięcy od daty sprzedaży przeznaczone na nabycie innego mieszkania lub nieruchomości na cele mieszkaniowe. W tym ostatnim wypadku chodzi m.in. o nabycie domu. Bardzo często określenie, co jest, a co nie jest celem mieszkaniowym, wywołuje kontrowersje: np. czy prowizja wypłacona pośrednikowi, który pomógł znaleźć inny lokal, jest takim celem czy też nie? Wiele gmin uważa, że nie. Niektóre tego rodzaju sprawy miały nawet swój finał w sądzie. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami dopuszczają także możliwość zamiany jednego mieszkania na inne lub na dom bez konieczności zwrotu bonifikaty. Dotyczy to także zamiany dokonanej w celu rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy domu lub mieszkania (w celu polepszenia warunków lokalowych). Podobne reguły obowiązują wykupującego mieszkanie, gdy zbędzie je osobie bliskiej. Jeżeli złamie ona wymienione zasady, będzie musiała zwrócić bonifikatę.  
Czytaj też: Wynajmij lokal od miasta i mieszkaj gratis Jak pozbawić lokatorkę prawa do mieszkania Zasiedzieć mieszkanie komunalne   Zobacz więcej: rp.pl » Samorząd » Nieruchomości gminne i powiatowe » Wykup lokali od gminy
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA