fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Ile etatów, tyle zasiłków macierzyńskich

- Nasza pracownica od roku przebywa na urlopie wychowawczym, którego udzieliliśmy jej na trzy lata. W tym czasie jednak, w związku z absencją innej pracownicy, zawarliśmy z nią umowę o pracę na 1/3 etatu na pół roku (zakres inny niż wcześniejsze obowiązki). W październiku br. urodzi ona kolejne dziecko. Czy w tej sytuacji będziemy musieli wypłacać jej zasiłek macierzyński z każdej umowy? I czy składki będziemy musieli naliczać od sumy tych zasiłków?
Pracownica uzyska dwa zasiłki macierzyńskie: jeden z tytułu tego, że urodzi dziecko podczas urlopu wychowawczego (z podstawowego zatrudnienia), a drugi z obecnie wykonywanej pracy na 1/3 etatu. Obydwa zasiłki będą podstawą do naliczenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, które rozliczy firma, ale sfinansuje budżet państwa. Uprawnienia do świadczeń za czas macierzyństwa przysługują z każdego tytułu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Na uzyskanie prawa do każdego zasiłku trzeba przecież zapracować. Skoro więc jest kilka źródeł zarobkowania, to i zasiłek przysługuje z każdego z nich.
W sytuacji wskazanej przez czytelnika mamy właśnie taką sytuację. Pracownica pozostaje w dwóch stosunkach pracy, więc prawo do zasiłku macierzyńskiego uzyskuje z każdego z nich odrębnie. Co prawda pierwszy stosunek pracy jest zawieszony na okres przebywania na urlopie wychowawczym, ale urodzenie dziecka podczas takiej przerwy w ubezpieczeniu chorobowym uprawnia do zasiłku macierzyńskiego (tak stanowi art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.). Każdy zasiłek musi być w tej sytuacji liczony odrębnie. Podstawą wymiaru zasiłku z zasady jest przeciętny przychód z ostatnich 12 miesięcy przed powstaniem absencji. Tutaj jednak okres urlopu wychowawczego trwa już rok, a nowa praca od kilku miesięcy. W tej sytuacji podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego z tytułu podstawowego, pełnoetatowego zatrudnienia zależy od pensji określonej w angażu. Jeśli jest to stała stawka, od niej trzeba naliczyć wysokość świadczenia (przy uwzględnieniu ewentualnych podwyżek). Przy zmiennej wysokości wynagrodzenia trzeba natomiast uwzględnić średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników, którzy są zatrudnieni w firmie na takim samym lub podobnym stanowisku co osoba korzystająca z urlopu wychowawczego (ich średnią pensję za miesiąc, w którym urodzi się dziecko). Z kolei zasiłek z tytułu dodatkowego zatrudnienia na 1/3 etatu powinien zostać ustalony od pensji za pełne miesiące kalendarzowe wykonywania tej pracy. Od każdego z tych zasiłków trzeba następnie naliczyć składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Skoro pracodawca wypłaca te świadczenia, to on musi też rozliczyć składki, ale ich nie finansuje. Po ich wykazaniu w raporcie ZUS RCA pokrywa je budżet państwa za pośrednictwem ZUS. Trzeba je rozliczyć w raporcie składanym za ten miesiąc, w którym nastąpiła wypłata świadczenia. Obydwa zasiłki należy przy tym wykazać w jednym raporcie RCA i ustalić wysokość składek od ich sumy. Wynika to z zasady składania raportów rozliczeniowych (RCA lub RZA). Za jedną osobę nie można bowiem złożyć więcej niż jednego takiego raportu za ten sam miesiąc i z tym samym kodem tytułu ubezpieczenia (tutaj z kodem 12 40 xx). Przykład Pani Hanna urodziła dziecko 4 października 2011. Przebywa na urlopie wychowawczym, ale w tym czasie wykonuje dla swojego macierzystego pracodawcy umowę na zastępstwo innego pracownika na 1/2 etatu. Umowa miała się skończyć po powrocie zastępowanego, ale znacznie się przedłużyła. W tej sytuacji pani Hanna uzyskała prawo do dwóch zasiłków macierzyńskich, odrębnie z tytułu pracy na pełny i połowę etatu. Obydwa wypłaci jej firma. Jeśli pani Hanna otrzyma zasiłki za październik jeszcze w tym miesiącu, na początku listopada zakład musi przekazać za nią do ZUS raporty za poprzedni miesiąc: - RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40 xx (osoba pobierająca zasiłek macierzyński), rozliczając w nim składki emerytalno-rentowe od sumy zasiłków, - RSA za okres od 1 do 3 października z kodem tytułu 01 10 xx (pracownik), potwierdzając  przebywanie na urlopie wychowawczym (kod przerwy 121), - RSA za okres od 4 do 31 października z kodem tytułu 01 10 xx, wykazując kwotę i okres pobierania zasiłku macierzyńskiego (kod świadczenia 311), - RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 xx, rozliczając w nim składki od pensji wypłaconej z pracy na zastępstwo. Pracownica będzie miała prawo do zasiłku macierzyńskiego przez różne okresy. Ponieważ urodzi dziecko podczas urlopu wychowawczego, który trwać ma jeszcze dwa lata, zasiłek macierzyński będzie jej z tego tytułu przysługiwał przez okres krótszy o dwa tygodnie od kodeksowego (tj. przez 18 tygodni). Z umowy na czas określony otrzyma zasiłek w pełnym wymiarze 20 tygodni. Zobacz serwisy: » Dobra Firma » Kadry i płace » ZUS » Zasiłki » Zasiłek macierzyński » Dobra Firma » Kadry i płace » ZUS » Składki ZUS » Składki na zasiłku i urlopie » Urlop wychowawczy » Dobra Firma » Kadry i płace » Urlopy » Urlop wychowawczy
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA