fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Interpretacje podatkowe

Interpretacje podatkowe: indywidualna interpretacja ogólna

Państwo, przerzucając na podatników obowiązek samodzielnego naliczania daniny, powinno pomagać w poprawnym interpretowaniu prawa
Takie zadanie mają spełniać interpretacje indywidualne i ogólne prawa podatkowego. Nad tym, jaka jest praktyka i jak powinna ona wyglądać, zastanawiali się uczestnicy drugiego spotkania Forum Dyrektorów Podatkowych.
– To, że wątpliwości prawne mogą być – i często są – rozstrzygane, gdy opisywana sytuacja jeszcze nie zaistniała, daje podatnikom duży komfort – w tym Agnieszka Tałasiewicz, partner z Ernst & Young, widziała przyczyny ogromnej liczby wydawanych w imieniu ministra finansów interpretacji indywidualnych. Rocznie fiskus wydaje ich ok. 30 tys. Tymczasem rozstrzygnięć ogólnych, z których ochrony mogą korzystać wszyscy podatnicy, a nie tylko ci, którzy wnioskowali o ich wydanie, w ubiegłym roku było sześć. Uczestnicy organizowanego przez Ernst & Young pod patronatem „Rz" spotkania byli zgodni, że trzeba wzmocnić znaczenie interpretacji ogólnych.
– Obecnie ich przewagą nad indywidualnymi jest to, że dają podatnikowi postępującemu zgodnie z ich brzmieniem ochronę nie tylko w określonym, niezmiennym stanie faktycznym – powiedział prof. Ryszard Mastalski z Uniwersytetu Wrocławskiego. Podnoszone od lat postulaty nadania ogólnym interpretacjom większego znaczenia miała spełnić uchwalona w połowie września ustawa o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, tzw. ustawa deregulacyjna bis. Wprowadza ona do ordynacji podatkowej obowiązek wydania przez fiskusa interpretacji ogólnej na wniosek podatnika. Do tej pory minister wydawał takie rozstrzygnięcia jedynie z własnej inicjatywy. Diabeł jednak tkwi w szczegółach, a te sprawiają, że eksperci chłodno przyjęli nowe regulacje. Wnioskodawca będzie musiał przedstawić różne rozstrzygnięcia w co najmniej dwóch takich samych stanach faktycznych i prawnych, a interpretacja będzie chroniła podatników tylko w identycznych warunkach. Dziś takie akty, choć rzadko wydawane, są oderwane od konkretnych sytuacji i mają charakter bardziej abstrakcyjny. – Do tej pory interpretacja ogólna nie dotyczyła stanu faktycznego, ale nowelizacja przepisów to zmienia, co jest jednym z największych mankamentów nowelizacji – zgodzili się biorący udział w dyskusji dyrektorzy podatkowi największych firm w Polsce. Stworzono „indywidualną interpretację ogólną" – mówiła Agnieszka Tałasiewicz. Obecny na forum wiceminister finansów Maciej Grabowski przyznał, że ustawodawca zakreślił w nowelizacji tak wąskie przesłanki wydawania interpretacji ogólnych, że nie należy się spodziewać znacznego zwiększenia ich liczby. Ryzyko podatkowe jest nieodłącznym elementem działalności gospodarczej, ale dyrektorzy zwracali uwagę, że często jest zbyt duże i regulacje podatkowe wpływają na decyzje przedsiębiorców. Zobacz także serwis: Prawnicy, doradcy i biegli » Inne zawody » Doradcy podatkowi
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA